Bijbel in Gewone Taal (BGT)
113

Psalm 113

Niemand is zoals de Heer

1131Halleluja!

Zing voor de Heer,

dienaren van de Heer, zing voor hem!

2Laat iedereen de Heer prijzen,

nu en altijd.

3Laat iedereen zingen voor de Heer,

van het oosten tot het westen.

4De Heer heerst over alle volken.

Zijn macht gaat hoger dan de hemel.

5Niemand is zoals de Heer, onze God.

Hij woont hoog in de hemel,

6maar hij ziet ook de mensen op aarde.

Niemand is zoals hij,

niemand in de hemel of op de aarde.

7Zwervers trekt hij uit het vuil omhoog.

Hij haalt hen weg uit hun ellende,

8en laat hen wonen bij de rijken,

bij de rijken van zijn volk.

9Vrouwen zonder kinderen

maakt hij moeder van een groot gezin.

Dan is er vreugde in hun huis.

Halleluja!