De Studiebijbel in perspectief maakt de Bijbel inzichtelijk voor de lezer. Deze uitgave bevat de Bijbeltekst van de Nieuwe Bijbelvertaling aangevuld met verklaringen van moeilijk te begrijpen verzen. Ieder bijbelboek is voorzien van een inleiding, met aandacht voor de historische context en voor de heilhistorische lijnen die door de hele Bijbel heen lopen. Het uitgangspunt van deze studiebijbel, is dat het Oude en Nieuwe Testament inhoudelijk en geestelijk een eenheid vormen. Deze bijbel bevat:

  • Complete tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling
  • Algemene inleidingen op de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament
  • Commentaar bij moeilijke verzen
  • Bespreking van heilshistorische thema’s (door Nederlandse theologen)
  • Omvangrijk overzicht met tekstverwijzingen
  • Uitvoerig lexicon geschikt als naslagwerk
  • li>Verduidelijkend kaartenmateriaal
  • Aandacht voor verbindingslijnen binnen het geheel van de Bijbel