De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een interconfessionele vertaling in hedendaags, natuurlijk Nederlands.

Brontekstgetrouw en doeltaalgericht
De vertaalmethode van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) kenmerkt zich door de woorden ‘brontekstgetrouw’ en ‘doeltaalgericht’. In de eerste plaats is de brontekst het uitgangspunt voor de NBV. In de NBV zijn de gewone taalkenmerken van de brontalen opgegaan in taalkenmerken van het Nederlands. Maar de speciale kenmerken van de tekst, de eigen stijl en het genre, maar ook eventuele stilistische onvolkomenheden van de brontekst worden gerespecteerd. In de tweede plaats hebben de vertalers van de NBV er zoveel mogelijk naar gestreefd aan te sluiten bij de normen en mogelijkheden van de doeltaal. De toegankelijkheid van de tekst mag niet belemmerd worden door de vreemdheid van het taalgebruik. De vertaling moet gesteld zijn in hedendaags natuurlijk Nederlands. Daarom worden in de vertaling alle mogelijkheden van de doeltaal gebruikt om de kenmerken van de brontekst weer te geven.

De NBV is een interconfessionele vertaling, uitgebracht in 2004 door het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties.

De audioversie is gemaakt en beschikbaar gesteld door de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden.