De Septuaginta is de Griekse vertaling van het Oude Testament. Hij is ontstaan in de tweede en eerste eeuw voor Christus en bevat ook enkele deuterocanonieke boeken. De editie van Alfred Rahlfs wordt uitgegeven door de Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart (1979 en latere herdrukken). Deze tekst is voornamelijk gebaseerd op drie codices die de hele Bijbel in het Grieks bevatten: de Vaticanus, de Sinaïticus uit de vierde eeuw na Christus en de Alexandrinus uit de vijfde eeuw na Christus.