Deze editie bevat het Oude en het Nieuwe Testament met aantekeningen en 24 pagina's met wetenschappelijke geografische kaarten. Bij ieder bijbelboek is een overzicht van de inhoud weergegeven, waardoor de structuur van het bijbelboek snel duidelijk wordt, alsmede een uitgebreide inleiding. Ter ondersteuning van de bijbeltekst zijn 120 zwart/wit kaarten in de bijbelboeken opgenomen. Onder aan iedere pagina staan verwijzingen naar de woordenlijst, of naar andere bijbelteksten, uitleg van gewoonten en gebruiken. Achter in de bijbel is een uitgebreid nawerk opgenomen met daarin veel extra achtergrondinformatie.