Veel mensen, jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk, willen de inhoud van de bijbel graag tot zich nemen in de taal die ze dagelijks spreken. Hiervoor is in 1996 de herziene Groot Nieuws Bijbel uitgekomen: een vertaling in hedendaags Nederlands, die door zijn heldere taal makkelijk toegankelijk is en ook geschikt om voor te lezen.
De herziene GNB is een interconfessionele vertaling, uitgebracht in 1996 door het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting