Dé bijbelsite van Nederland en Vlaanderen

Bijbelvers van vandaag

Jesaja 30:1-11
Wee jullie, opstandige kinderen – spreekt de HEER –, die plannen uitvoeren buiten Mij om, verdragen sluiten tegen mijn zin en zo zonde op zonde stapelen; die zonder Mij te raadplegen op weg gaan naar Egypte, om te schuilen in de vesting van de farao en bescherming te zoeken in de schaduw van Egypte. De vesting van de farao zal jullie schande brengen, de bescherming van Egyptes schaduw smaad. Al komen zijn leiders naar Soan, al bereiken zijn gezanten Chanes, toch zullen allen beschaamd staan, want dat volk heeft niets te bieden. Het brengt geen hulp of voordeel, maar slechts schande en smaad. Profetie over de dieren van het Zuiden. Door een land van ellende en ontbering – het domein van leeuwin en leeuw, van adder en vliegende gifslang – vervoeren zij hun schatten op ezelsruggen, hun rijkdommen op kamelenbulten, naar een volk dat niets te bieden heeft. De hulp van Egypte is loos en leeg; dus noem Ik het Rahab, Tandeloos monster. Neem een stenen plaat en schrijf dit op, leg het voor hen vast in een boek, zodat het voor altijd en eeuwig bewaard blijft. Een onhandelbaar volk is het, kinderen vol bedrog, die niet willen luisteren naar het onderricht van de HEER. Tegen de zieners zeggen zij: ‘Voor ons geen visioenen!’ en tegen de schouwers: ‘Schouw niet naar waarheid. Paai ons met vleierij en valse profetieën. Verlaat de juiste weg, wijk af van het rechte spoor. Val ons niet lastig met de Heilige van Israël.’

De Bijbel online lezen doe je op debijbel.nl

Met debijbel.nl brengt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij. Op deze website vind je de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de Bijbel in Gewone Taal (BGT), de Herziene Statenvertaling (HSV) en vele andere vertalingen. Naast vertalingen lees je er uitleg over de Bijbel en de wereld van de Bijbel. Je vindt er antwoorden op vragen als: Wie is Jezus? Wie is God? Wanneer is de Bijbel ontstaan? Wie heeft de Bijbel geschreven? Ook helpen we je meer te ontdekken over onderwerpen als liefdetroostbidden en vergeving. Verder vind je er de aantekeningen uit de Jongerenbijbel, de NBV Studiebijbel en de Studiebijbel in Perspectief. En heb je een bijbelillustratie nodig? Kijk dan eens hier naar de afbeeldingen uit de Samenleesbijbel, Prentenbijbel en de Jeugdbijbel. Al deze en nog veel meer bijbels kun je bestellen in onze shop. Wil je weten hoe iets werkt op de website, raadpleeg dan de gebruikersgids.

Bij debijbel.nl hoort de app Mijn Bijbel. In deze gratis bijbel app lees je de Bijbel ook offline. Zo heb je altijd de Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling bij de hand. Download de app in Google Play of de App Store.