Video

Psalm 13 (NBV)

Psalm 13 uit de Nieuwe Bijbelvertaling gelezen door Krijn ter Braak.
© Nederlands Bijbelgenootschap, 2012.

Bijbelverzen

  • Psalmen 13