Kees de Kort

item.title
Arm en rijk (Kees de Kort)
Afbeelding
 • Plus
Arm en rijk (Lucas 16:19-31), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.
item.title
De barmhartige Samaritaan (Kees de Kort)
Afbeelding
 • Plus
De barmhartige Samaritaan (Lucas 10:25-37), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.
item.title
De farizeeër en de tollenaar (Kees de Kort)
Afbeelding
 • Plus
De farizeeër en de tollenaar (Lucas 18:9-14), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.
item.title
De minste van allemaal (Kees de Kort)
Afbeelding
 • Plus
De minste van allemaal (Marcus 9:35), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.
item.title
De verloren zoon (Kees de Kort)
Afbeelding
 • Plus
De verloren zoon (Lucas 15:11-32), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.
item.title
Door het oog van een naald (Kees de Kort)
Afbeelding
 • Plus
Door het oog van een naald (Lucas 18:25), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.
item.title
Echt geluk (Kees de Kort)
Afbeelding
 • Plus
Echt geluk (Matteüs 5:3-10), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.  
item.title
Echte rijkdom (Kees de Kort)
Afbeelding
 • Plus
Echter rijkdom (Matteüs 13:44-46), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.
item.title
Een rechtvaardig loon (Kees de Kort)
Afbeelding
 • Plus
Een rechtvaardig loon (Matteüs 20:1-16), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.
item.title
Feestmaal (Kees de Kort)
Afbeelding
 • Plus
Feestmaal (Lucas 14:15-24), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.
item.title
Heb je vijanden lief (Kees de Kort)
Afbeelding
 • Plus
Heb je vijanden lief (Lucas 6:27-35), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.
item.title
Hemelse rijkdom (Kees de Kort)
Afbeelding
 • Plus
Hemelse rijkdom (Matteüs 6:19-21), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.
item.title
Herder met het verloren schaap (Kees de Kort)
Afbeelding
 • Plus
Herder met het verloren schaap (Lucas 15:3-7), Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.
item.title
Het kleinste (Kees de Kort)
Afbeelding
 • Plus
Het kleinste (Marcus 4:30-32), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.
item.title
Het verloren schaap (Kees de Kort)
Afbeelding
 • Plus
Het verloren schaap (Lucas 15:3-7), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.
item.title
Kom naar mij (Kees de Kort)
Afbeelding
 • Plus
Kom naar mij (Matteüs 11:28-30), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.
item.title
Linkerhand (Kees de Kort)
Afbeelding
 • Plus
Linkerhand (Matteüs 6:2-4), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.
item.title
Maak je geen zorgen (Kees de Kort)
Afbeelding
 • Plus
Maak je geen zorgen (Matteüs 6:25-34), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.
item.title
Naald (Kees de Kort)
Afbeelding
 • Plus
Naald (Lucas 18:25), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.
item.title
Niets is onmogelijk (Kees de Kort)
Afbeelding
 • Plus
Niets is onmogelijk (Mateüs 17:20), uit Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.
item.title
Schapen en bokken (Kees de Kort)
Afbeelding
 • Plus
Schapen en bokken (Matteüs 25:31-46), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.  
item.title
Schatten in schuren (Kees de Kort)
Afbeelding
 • Plus
Schatten in schuren (Lucas 12:16-21), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.
item.title
Vraag en je zal gegeven worden (Kees de Kort)
Afbeelding
 • Plus
Vraag en je zal gegeven worden (Matteüs 7:7-11), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.
item.title
Wees barmhartig (Kees de Kort)
Afbeelding
 • Plus
Wees barmhartig (Lucas 6:36-37), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.
item.title
Wees niet bang (Kees de Kort)
Afbeelding
 • Plus
Wees niet bang (Lucas 12:6-7), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.
item.title
Wijs en dwaas (Kees de Kort)
Afbeelding
 • Plus
Wijs en dwaas (Matteüs 25:1-13), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.
item.title
Worden als een kind (Kees de Kort)
Afbeelding
 • Plus
Worden als een kind (Matteüs 18:2-5), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.