Artikel

mirte

Mirte is een struik die in Israël veel voorkwam. Het is een altijdgroene, middelgrote heester. Mirtentakken werden onder andere gebruikt bij de bouw van hutten in verband met het Loofhuttenfeest (zie Nehemia 8:15).

Bijbelverzen

  • Nehemia 8:15