Artikel

balsem

Balsem is een geurige hars die van verschillende plantensoorten afkomstig kan zijn. 

Handelswaar

Balsem was handelswaar van de Arabieren, zoals te lezen is in Ezechiël 27:22. Ook werd het als reukwerk en zalfolie cadeau gegeven (1 Koningen 10:2). Balsem was erg kostbaar en werd daarom zorgvuldig bewaard (2 Koningen 20:13). 

Gebruik van balsem

Balsem werd op verschillende momenten gebruikt:

 • bij het zalven van voorwerpen in de tabernakel (Exodus 30:22-33; 
 • bij het bereiden van parfums (Hooglied 4:10; Jesaja 3:24); 
 • als schoonheidsmiddel (Ester 2:12);
 • als reukwerk bij het afleggen van een overledene (2 Kronieken 16:14; Johannes 19:40).

Harssoorten in de Bijbel

In de Bijbel komen verschillende harssoorten voor:

Bijbelverzen

 • 1 Koningen 10:2
 • Ester 2:12
 • Hooglied 4:10
 • Jesaja 3:24
 • Ezechiël 27:22
 • Johannes 19:40
 • 2 Koningen 20:13
 • Exodus 30:22-33
 • 2 Kronieken 16:14