Artikel

begrafenis

Er bestonden in Israël verschillende gewoonten rond een begrafenis, die niet veel verschillen van de gebruiken van omringende volken.

Rouwen

Er werd om de dode gerouwd door middel van klagen, het dragen van speciale kleding, en het lopen op blote voeten.

Lijkbaar

De dode werd op een lijkbaar naar het graf gebracht. Soms werden er ook kruiden en specerijen gebruikt bij de begrafenis, en werd de dode in linnen doeken gewikkeld.

Bekende verhalen

Voorbeelden van gebruiken bij een begrafenis zijn te vinden in:

 • Genesis 50:1-13: de begrafenis van Jakob in Egypte. Jakob wordt gebalsemd na zijn dood en in Kanaän begraven.
 • 2 Samuel 21:11-14: David laat de botten van Saul en Jonatan begraven.
 • Matteüs 27:57-66: Jezus wordt in een graf van Josef van Arimatea gelegd.
 • Lucas 7:11-17: de begrafenis van een jonge man uit Naïn.
 • Johannes 11:1-44: Lazarus is begraven en wordt na vier dagen door Jezus opgewekt.

 

Bijbelverzen

 • 2 Samuel 21:11-14
 • Marcus 14:8
 • Marcus 15:47
 • Lucas 7:11-17
 • Johannes 11:1-44
 • Genesis 50:1-13
 • Matteüs 27:57-66