Artikel

Filemon: bijbelboek

De brief van Paulus aan Filemon is geschreven naar aanleiding van een concrete kwestie: de verhouding tussen Filemon en zijn slaaf Onesimus. Paulus schreef deze brief waarschijnlijk rond het jaar 55 na Christus.

Thema

Paulus schrijft Filemon over Onesimus, een slaaf van Filemon die op dat moment bij Paulus is en door Paulus’ toedoen christen is geworden. Met zijn brief treedt Paulus op als bemiddelaar tussen Filemon en Onesimus. Paulus lijkt onzeker over hoe Onesimus ontvangen zal worden door Filemon en wil zijn terugkeer in goede banen leiden.
Paulus maakt daarbij aan Filemon duidelijk dat Onesimus hem dierbaar is geworden en door Filemon niet langer als een slaaf behandeld moet worden, maar als een geliefde broeder omdat hij christen is geworden. Ook al schrijft Paulus in de Galatenbrief dat slaven en vrije mensen in Christus principieel gelijk zijn (Galaten 3:28), toch lijkt hij niet meteen uit op hun vrijlating. Hoewel Onesimus Paulus dierbaar is geworden en hij een goede behandeling voor hem wil, bepleit Paulus dus niet dat Filemon hem vrijlaat. Paulus’ standpunt in De brief aan Filemon sluit eerder aan bij 1 Korintiërs 7:17-24, waar hij iedereen oproept om te blijven wat men was toen men werd geroepen door God.

 

Bijbelverzen

  • Galaten 3:28
  • 1 Korintiërs 7:17-24