Artikel

proza en poëzie

Met ‘proza’ wordt verhalende, vertellende of beschrijvende tekst bedoeld, met ‘poëzie’ wordt dichterlijke tekst bedoeld. De meeste boeken van het Oude Testament bestaan voornamelijk uit proza of voornamelijk uit poëzie.

Maar het onderscheid is niet waterdicht. In een aantal prozaboeken staan geregeld poëtische fragmenten, en in enkele poëtische boeken komen stukjes proza voor.

Voorbeelden van poëzie in prozaboeken

In de prozaboeken staan geregeld stukjes poëzie. Een paar voorbeelden:

  • het lied van Mozes in Exodus 15
  • het lied van Debora in Rechters 5
  • de lijkzang van David in 2 Samuel 1:19-27
  • het danklied van Daniël in Daniël 2:20-23

Voorbeelden van proza in poëtische boeken

Proza in poëtische boeken komt veel minder vaak voor dan stukjes poëzie in prozaboeken. Voorbeelden zijn:

  • de raamvertelling van het boek Job: Job 1-2 en Job 42:7-17
  • opschriften van psalmen: bijvoorbeeld Psalm 18:1 en Psalm 34:1
  • de inleiding op Spreuken: Spreuken 1:1-7