Artikel

Sefanja: bijbelboek

Het boek Sefanja is het negende boek van het Twaalfprofetenboek.

Titel van het boek

Het boek Sefanja is genoemd naar een profeet met dezelfde naam. Volgens Sefanja 1:1 trad hij op onder koning Josia van Juda, dat is in de tweede helft van de zevende eeuw voor Christus. Het opschrift vermeldt verder ook de afkomst van Sefanja.
Sefanja was goed thuis in Jeruzalem. In Sefanja 1:10-11 heeft hij het bijvoorbeeld over de Vispoort en de Vijzelbuurt.

Inhoud

Sefanja kondigt een oordeel aan over de hele wereld: over Juda, over de vijanden van Juda, en over Jeruzalem. Maar uiteindelijk zal Jeruzalem bevrijd worden en zal daar weer vreugde zijn.

Thema

Het centrale thema van Sefanja is de ‘dag van de HEER’. Dat is een dag van onheil en verwoesting, zowel voor het afvallige en zondige Juda als voor de omringende volken die Juda bedreigen. Maar voor Juda zal deze dag ook verlossing brengen.
Het boek wil de hoorders aansporen tot inkeer en ze bemoedigen.

Kenmerken

Het boek Sefanja bestaat in zijn geheel uit profetieën, deels in proza en deels in poëzie. De stijl is krachtig en beeldend. De profeet spreekt op verwijtende toon, vol nauwelijks verholen woede.

Parallellen met andere bijbelboeken

Het boek Sefanja kent inhoudelijk een aantal parallellen met Amos:

  • In beide boeken speelt het thema van de dag van de HEER een grote rol.
  • In beide boeken wordt vlak voor het einde een onheilsprofetie tegen Jeruzalem herhaald. Dat benadrukt dat de heilsbelofte niet vanzelfsprekend is.

Bijbelverzen

  • Sefanja 1-3