Broeders en zusters

donderdag 1 oktober 2020

Het is goed dat de Nieuwe Bijbelvertaling inclusief taalgebruik hanteert, stelt Almatine Leene.

Een inkijkje in het revisiewerk: Genesis 37

donderdag 1 oktober 2020

Jaap van Dorp bespreekt een hoofdstuk uit Genesis waarop relatief veel reacties kwamen.

‘Een gereviseerde tekst staat dichter bij de lezers dan de oude tekst’

donderdag 1 oktober 2020

Nieuwtestamenticus Ilse Visser vertelt over haar werk aan de NBV21.

Reacties van lezers: een uniek element in de revisie

donderdag 1 oktober 2020

Wat voor reacties kwamen er op de NBV, en hoe ging het NBG ermee om? Tineke Bol-Drieenhuizen schrijft erover.

‘De NBV was goed, de NBV21 is beter’

donderdag 1 oktober 2020

Eric Peels, lid van de begeleidingscommisie, vertelt over de vernieuwde NBV en de betekenis ervan.

Egypte als angstland?

donderdag 1 oktober 2020

Er wordt wel beweerd dat Egypte in de Bijbel als angstland fungeert, maar dat klopt niet, betoogt Robin ten Hoopen.

De verwerking van lezersreacties in het gereviseerde Nieuwe Testament

donderdag 1 oktober 2020

Cor Hoogerwerf laat zien hoe lezersreacties zijn meegenomen in de vernieuwde vertaling van het Nieuwe Testament.

Consistentie in de gereviseerde NBV

donderdag 1 oktober 2020

Reinoud Oosting bespreekt hoe de consistentie in de NBV21 is versterkt, en wat de winst daarvan is voor de lezer.

Kameel of dromedaris?

maandag 1 juni 2020

Kunnen ‘kamelen’ in de Bijbel niet beter worden vervangen door ‘dromedarissen’?