Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
125

1251

125:1
Spr. 10:25
Een pelgrimslied.

Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg,

die onwankelbaar vast staat voor eeuwig.

2

125:2
Deut. 32:10
Zoals de bergen Jeruzalem omringen,

zo omringt de HEER zijn volk

van nu tot in eeuwigheid.

3De scepter van het kwaad zal niet rusten

op het land van de rechtvaardigen

en de rechtvaardigen zullen het onrecht

de hand niet reiken.

4

125:4
Ps. 18:26
Wees goed voor wie goed is, HEER,

voor de oprechte van hart.

5

125:5
Ps. 92:10
128:6
Spr. 3:32
Maar wie een dwaalweg gaat –

HEER, verdrijf hem en allen die onrecht doen.

Vrede over Israël!

126

1261Een pelgrimslied.

Toen de HEER het lot van Sion keerde,

was het of wij droomden,

2

126:2
Job 8:21
een lach vulde onze mond,

onze tong brak uit in gejuich.

Toen zeiden alle volken:

‘De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’

3Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht,

we waren vol vreugde.

4Keer ook nu ons lot, HEER,

zoals u water doet weerkeren in de woestijn.

5

126:5
Jes. 25:8-9
Zij die in tranen zaaien,

zullen oogsten met gejuich.

6

126:6
Joh. 16:20
Wie in tranen op weg gaat,

dragend de buidel met zaad,

zal thuiskomen met gejuich,

dragend de volle schoven.

127

1271

127:1
Spr. 10:22
Een pelgrimslied van Salomo.

Als de HEER het huis niet bouwt,

vergeefs zwoegen de bouwers;

als de HEER de stad niet bewaakt,

vergeefs doet de wachter zijn ronde.

2Vergeefs is het

dat je vroeg opstaat,

je laat te ruste legt,

je aftobt voor wat brood –

hij geeft het zijn lieveling in de slaap.127:2 hij geeft het zijn lieveling in de slaap – Ook mogelijk is de vertaling: ‘hij schenkt zijn lieveling de slaap’.

3

127:3
Deut. 28:11
Ps. 128:3-4
Spr. 17:6
Kinderen zijn een geschenk van de HEER,

de vrucht van de schoot is een beloning van God.

4Als pijlen in de hand van een schutter,

zo zijn kinderen, verwekt in je jeugd.

5

127:5
Spr. 31:23
Gelukkig de man

wiens koker is gevuld

met pijlen zoals zij.

Hij staat niet te schande

als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort.