Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
125

1251

125:1
Spr. 10:25
Een pelgrimslied.

Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg,

die onwankelbaar vast staat voor eeuwig.

2

125:2
Deut. 32:10
Zoals de bergen Jeruzalem omringen,

zo omringt de HEER zijn volk

van nu tot in eeuwigheid.

3De scepter van het kwaad zal niet rusten

op het land van de rechtvaardigen

en de rechtvaardigen zullen het onrecht

de hand niet reiken.

4

125:4
Ps. 18:26
Wees goed voor wie goed is, HEER,

voor de oprechte van hart.

5

125:5
Ps. 92:10
128:6
Spr. 3:32
Maar wie een dwaalweg gaat –

HEER, verdrijf hem en allen die onrecht doen.

Vrede over Israël!