Herziene Statenvertaling (HSV)
131

Kinderlijk vertrouwen

1311Een pelgrimslied, van David.

HEERE,

131:1
2 Kron. 32:25
Spr. 16:5
mijn hart is niet hoogmoedig,

131:1
Ps. 101:5
Spr. 6:17
mijn ogen zijn niet trots,

ook wandel ik niet in dingen

die te groot en te wonderlijk voor mij zijn.

2Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust

en tot stilte gebracht,

als een kind dat de borst ontwend is, bij zijn moeder,

mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is.

3Israël, hoop op de HEERE,

van nu aan tot in eeuwigheid.