Herziene Statenvertaling (HSV)
125

Onwankelbaar vertrouwen

1251Een pelgrimslied.

Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion,

die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft.

2Rondom Jeruzalem zijn bergen,

zo is de HEERE rondom Zijn volk,

van nu aan tot in eeuwigheid.

3Want de scepter van de goddeloosheid zal niet voorgoed rusten

op het erfdeel125:3 erfdeel - Letterlijk: lot. van de rechtvaardigen;

opdat de rechtvaardigen hun handen

niet uitstrekken naar onrecht.

4Doe goed, HEERE, aan wie goed zijn

en aan hen die oprecht zijn in hun hart.

5Maar wie zich neigen tot kronkelwegen,

zal de HEERE doen verdwijnen,

met hen die onrecht bedrijven.

Vrede over Israël!