Herziene Statenvertaling (HSV)
124

God bewaart in nood

1241Een pelgrimslied, van David.

Als de HEERE niet bij ons geweest was

– zeg dat toch, Israël –

2als de HEERE niet bij ons geweest was,

toen mensen tegen ons opstonden,

3dan hadden zij ons levend verslonden,

toen hun toorn tegen ons ontbrandde;

4dan hadden de wateren ons overspoeld

en was een woeste stroom over onze ziel gegaan;

5dan waren de onstuimige wateren

over onze ziel gegaan.

6Geloofd zij de HEERE, Die ons niet overgaf

tot een prooi voor hun tanden.

7

124:7
Spr. 6:5
Onze ziel is ontkomen als een vogel

uit de strik van de vogelvanger;

de strik is gebroken

en wíj zijn ontkomen.

8

124:8
Ps. 121:2
Onze hulp is in de Naam van de HEERE,

Die hemel en aarde gemaakt heeft.