Herziene Statenvertaling (HSV)
121

God bewaart Zijn volk

1211Een pelgrimslied.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,

vanwaar mijn hulp komen zal.121:1 Ik … zal. - Of: Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Vanwaar zal mijn hulp komen?

2Mijn hulp is van de HEERE,

Die hemel en aarde gemaakt heeft.

3Hij zal uw voet niet laten wankelen,

uw Bewaarder zal niet sluimeren.

4Zie, de Bewaarder van Israël

zal niet sluimeren of slapen.

5De HEERE is uw Bewaarder,

de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.

6De zon zal u overdag niet steken,

de maan niet in de nacht.

7De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad,

uw ziel zal Hij bewaren.

8De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,

van nu aan tot in eeuwigheid.