Herziene Statenvertaling (HSV)
122

Vrede voor Jeruzalem

1221Een pelgrimslied, van David.

Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen:

Wij zullen naar het huis van de HEERE gaan!

2Onze voeten staan

binnen uw poorten, Jeruzalem!

3Jeruzalem is gebouwd als een stad

die hecht samengevoegd is.122:3 die hecht samengevoegd is - Letterlijk: die samen met haar één geheel vormt.

4Daarheen trekken de stammen op,

de stammen van de HEERE,

naar de ark van de getuigenis van Israël,

om de Naam van de HEERE te loven.

5Want daar staan de zetels van het recht,

de zetels van het huis van David.

6Bid om vrede voor Jeruzalem,

laat het goed gaan met hen die u liefhebben.

7Laat vrede binnen uw vestingwal zijn,

rust in uw burchten.

8Omwille van mijn broeders en mijn vrienden

spreek ik nu: Vrede zij in u!

9Omwille van het huis van de HEERE, onze God,

zal

122:9
Neh. 2:10
ik het goede voor u zoeken.