Bijbel in Gewone Taal (BGT)
4

Johannes ziet de troon van God

In de hemel staat een deur open

41Daarna keek ik omhoog. En ik zag in de hemel een deur openstaan. Weer hoorde ik de stem die klonk als een trompet. De stem zei: ā€˜Kom naar boven, dan laat ik je zien wat er vanaf nu zal gebeuren.ā€™

2Op datzelfde moment kwam de Geest van God in mij. Ik zag een troon staan in de hemel. Op die troon zat iemand 3die straalde als groene en rode edelstenen. Boven de troon was een schitterende regenboog, 4en om de troon heen stonden 24 andere tronen. Op die tronen zaten 24 leiders van Gods volk. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden kroon op hun hoofd.

5Uit de troon van God kwam bliksem en donder. En voor de troon brandden zeven grote vlammen. Dat zijn de zeven goede geesten van God. 6De grond voor de troon leek op een zee van glas, net zo helder als kristal.

Bij Gods troon staan vier dieren

Om de troon heen stonden vier dieren, aan elke kant Ć©Ć©n. De dieren hadden overal op hun lichaam ogen, aan de voorkant en aan de achterkant. 7Het eerste dier leek op een leeuw. Het tweede dier leek op een jonge stier. Het derde dier had het gezicht van een mens. En het vierde dier leek op een vliegende adelaar. 8Elk dier had zes vleugels, en ook op de vleugels zaten overal ogen.

De vier dieren eren God

Dag en nacht zingen de dieren:

ā€˜Heilig is hij!

Heilig is God, de Heer.

Heilig is de machtige God,

die er is, die er was, en die zal komen.ā€™

9De vier dieren zingen voor God, die op zijn troon zit en eeuwig leeft. Ze juichen, en ze eren en danken hem.

10Telkens als de dieren zingen, knielen de 24 leiders voor Gods troon. Ze eren God, die eeuwig leeft. Ze leggen hun gouden kronen voor zijn troon neer, en zingen:

11ā€˜Heer, onze God, u hebt alles gemaakt.

De wereld bestaat omdat u dat wilt.

Iedereen moet voor u juichen,

iedereen moet uw macht prijzen.

U verdient alle eer!ā€™