Bijbel in Gewone Taal (BGT)
96

Psalm 96

Zing een nieuw lied voor de Heer

961Zing een nieuw lied voor de Heer!

Heel de aarde moet voor hem zingen.

2-3Zing voor de Heer en dank hem.

Vertel aan alle volken, elke dag:

‘De Heer bevrijdt ons.

Hij is machtig, hij doet wonderen.’

4-5Ja, de Heer is machtig.

Laat iedereen hem prijzen.

Hij heeft meer macht

dan goden van andere volken!

Want die goden kunnen niets.

Maar de Heer heeft de hemel gemaakt.

6Alles rondom hem is stralend en mooi.

Een schitterend licht schijnt in zijn tempel.

7Volken van alle landen, eer de Heer!

Eer hem, want hij is machtig.

8Breng hem eer, want hij is heilig.

Kom naar zijn tempel en breng hem offers.

9Kniel voor de heilige Heer,

heb eerbied voor hem.

10Vertel overal op aarde:

‘De Heer is koning!

Hij is een eerlijke rechter voor alle volken.

De aarde staat vast,

altijd blijft ze staan.’

11Wees vrolijk, hemel en aarde.

Zee en alles wat daar leeft, laat je horen.

12Velden en alles wat daar groeit, wees blij.

Juich, bomen in het bos!

13Juich voor de Heer, want hij komt,

hij komt als rechter van de aarde.

Hij zal eerlijk rechtspreken over alle volken,

zijn oordeel is betrouwbaar.