Bijbel in Gewone Taal (BGT)
95

Psalm 95

Laten we zingen voor de Heer

951Kom, laten we zingen voor de Heer!

Laten we juichen voor hem,

want hij beschermt ons en hij redt ons.

2Laten we hem danken in zijn tempel,

en vrolijk voor hem zingen.

3De Heer is een grote koning, een machtige God,

machtiger dan alle andere goden.

4Alles op aarde is van hem,

het diepste dal en de hoogste berg.

5Ook de zee en het land zijn van hem,

hij heeft alles gemaakt.

6Laten we knielen voor de Heer,

laten we diep voor hem buigen,

want hij heeft ons gemaakt.

7Hij is onze God,

en wij zijn zijn volk.

Hij is onze herder,

en wij zijn de schapen die hij leidt.

Wees gehoorzaam aan God

Vandaag spreekt God tegen jullie.

Luister dus goed,

8-9wees gehoorzaam aan hem.

Verzet je niet tegen hem,

zoals jullie voorouders deden.

Zij vroegen God om water in de woestijn.

Ze hadden gezien dat hij wonderen kon doen,

maar toch twijfelden ze aan zijn macht.

10-11Daarom ergerde God zich aan hen,

veertig jaar lang.

Hij werd woedend, en zei tegen hen:

‘Jullie willen niet luisteren,

jullie doen nooit wat ik wil.

Zo zeker als ik leef,

nooit zullen jullie het land binnengaan waar je rust krijgt!’

96

Psalm 96

Zing een nieuw lied voor de Heer

961Zing een nieuw lied voor de Heer!

Heel de aarde moet voor hem zingen.

2-3Zing voor de Heer en dank hem.

Vertel aan alle volken, elke dag:

‘De Heer bevrijdt ons.

Hij is machtig, hij doet wonderen.’

4-5Ja, de Heer is machtig.

Laat iedereen hem prijzen.

Hij heeft meer macht

dan goden van andere volken!

Want die goden kunnen niets.

Maar de Heer heeft de hemel gemaakt.

6Alles rondom hem is stralend en mooi.

Een schitterend licht schijnt in zijn tempel.

7Volken van alle landen, eer de Heer!

Eer hem, want hij is machtig.

8Breng hem eer, want hij is heilig.

Kom naar zijn tempel en breng hem offers.

9Kniel voor de heilige Heer,

heb eerbied voor hem.

10Vertel overal op aarde:

‘De Heer is koning!

Hij is een eerlijke rechter voor alle volken.

De aarde staat vast,

altijd blijft ze staan.’

11Wees vrolijk, hemel en aarde.

Zee en alles wat daar leeft, laat je horen.

12Velden en alles wat daar groeit, wees blij.

Juich, bomen in het bos!

13Juich voor de Heer, want hij komt,

hij komt als rechter van de aarde.

Hij zal eerlijk rechtspreken over alle volken,

zijn oordeel is betrouwbaar.

97

Psalm 97

De Heer is koning

971De Heer is koning.

Juich, aarde, juich!

Landen van oost tot west, wees blij!

2De Heer is een goede koning.

Een donkere wolk is om hem heen,

3en vuur gaat voor hem uit.

De vlammen verbranden zijn tegenstanders.

4Zijn bliksems verlichten de wereld.

De aarde ziet het en beeft.

5Als de Heer verschijnt,

verdwijnen de bergen.

Ze smelten weg als sneeuw,

voor de Heer van de hele aarde.

6De hemel zegt: ‘God is goed.’

Alle volken zien Gods macht.

7Mensen die beelden vereren,

en trots zijn op hun afgoden,

die mensen zullen zich schamen.

Alle goden zullen buigen voor de Heer.

8Als de inwoners van Sion dat horen,

is iedereen gelukkig.

Alle mensen in de steden van Juda juichen,

omdat de Heer hen beschermt.

9De Heer is de allerhoogste op de hele aarde.

Hij is machtiger dan alle andere goden.

Wees blij met de Heer

10Alle mensen die de Heer liefhebben,

moeten het kwaad haten.

De Heer beschermt zijn volk,

hij beschermt de mensen die hem trouw zijn.

Hij redt hen uit de macht van zijn vijanden.

11Voor goede en eerlijke mensen wordt het licht,

voor hen komt er vreugde.

12Laten ze blij zijn met de Heer.

Laten ze juichen, want hij is heilig!