Bijbel in Gewone Taal (BGT)
96

Psalm 96

Zing een nieuw lied voor de Heer

961Zing een nieuw lied voor de Heer!

Heel de aarde moet voor hem zingen.

2-3Zing voor de Heer en dank hem.

Vertel aan alle volken, elke dag:

‘De Heer bevrijdt ons.

Hij is machtig, hij doet wonderen.’

4-5Ja, de Heer is machtig.

Laat iedereen hem prijzen.

Hij heeft meer macht

dan goden van andere volken!

Want die goden kunnen niets.

Maar de Heer heeft de hemel gemaakt.

6Alles rondom hem is stralend en mooi.

Een schitterend licht schijnt in zijn tempel.

7Volken van alle landen, eer de Heer!

Eer hem, want hij is machtig.

8Breng hem eer, want hij is heilig.

Kom naar zijn tempel en breng hem offers.

9Kniel voor de heilige Heer,

heb eerbied voor hem.

10Vertel overal op aarde:

‘De Heer is koning!

Hij is een eerlijke rechter voor alle volken.

De aarde staat vast,

altijd blijft ze staan.’

11Wees vrolijk, hemel en aarde.

Zee en alles wat daar leeft, laat je horen.

12Velden en alles wat daar groeit, wees blij.

Juich, bomen in het bos!

13Juich voor de Heer, want hij komt,

hij komt als rechter van de aarde.

Hij zal eerlijk rechtspreken over alle volken,

zijn oordeel is betrouwbaar.

97

Psalm 97

De Heer is koning

971De Heer is koning.

Juich, aarde, juich!

Landen van oost tot west, wees blij!

2De Heer is een goede koning.

Een donkere wolk is om hem heen,

3en vuur gaat voor hem uit.

De vlammen verbranden zijn tegenstanders.

4Zijn bliksems verlichten de wereld.

De aarde ziet het en beeft.

5Als de Heer verschijnt,

verdwijnen de bergen.

Ze smelten weg als sneeuw,

voor de Heer van de hele aarde.

6De hemel zegt: ‘God is goed.’

Alle volken zien Gods macht.

7Mensen die beelden vereren,

en trots zijn op hun afgoden,

die mensen zullen zich schamen.

Alle goden zullen buigen voor de Heer.

8Als de inwoners van Sion dat horen,

is iedereen gelukkig.

Alle mensen in de steden van Juda juichen,

omdat de Heer hen beschermt.

9De Heer is de allerhoogste op de hele aarde.

Hij is machtiger dan alle andere goden.

Wees blij met de Heer

10Alle mensen die de Heer liefhebben,

moeten het kwaad haten.

De Heer beschermt zijn volk,

hij beschermt de mensen die hem trouw zijn.

Hij redt hen uit de macht van zijn vijanden.

11Voor goede en eerlijke mensen wordt het licht,

voor hen komt er vreugde.

12Laten ze blij zijn met de Heer.

Laten ze juichen, want hij is heilig!

98

Psalm 98

981Een lied.

Zing een nieuw lied voor de Heer

Zing een nieuw lied voor de Heer,

want hij heeft wonderen gedaan.

Met zijn kracht en zijn macht

heeft hij vijanden overwonnen.

2De Heer heeft zijn volk bevrijd.

Alle volken hebben het gezien:

De Heer is goed.

3Hij houdt van Israël,

hij laat zijn volk niet in de steek.

Iedereen op aarde heeft het gezien:

onze God heeft zijn volk bevrijd!

4Laat heel de aarde juichen voor de Heer.

Juich, en zing een lied voor hem.

5Zing voor de Heer, speel op de harp,

speel op de harp en zing een lied.

6Blaas op fluiten en trompetten.

Juich voor de Heer, onze koning!

7Zee en alles wat daar leeft, laat je horen.

Juich, aarde met al je bewoners.

8Rivieren, klap in je handen.

Bergen, doe mee en juich!

9Juich voor de Heer, want hij komt,

hij komt als rechter van de aarde.

Hij zal eerlijk rechtspreken over alle volken,

zijn oordeel is rechtvaardig.