Bijbel in Gewone Taal (BGT)
82

Psalm 82

821Een lied van Asaf.

God verdedigt mensen zonder macht

Als alle goden bij elkaar zijn,

spreekt God recht, en hij zegt:

2ā€˜Jullie zijn oneerlijke rechters,

jullie straffen slechte mensen niet!

Hoe lang blijft dat nog zo?

3-4Jullie moeten arme mensen beschermen,

en kinderen zonder vader helpen.

Jullie moeten mensen zonder macht verdedigen,

en hen bevrijden van hun onderdrukkers.

Jullie moeten arme en machteloze mensen redden.

5Maar jullie willen het niet begrijpen,

jullie zien niet wat goed is.

Daarom heeft iedereen het moeilijk.

6Ooit heb ik gezegd dat jullie goden zijn,

zonen van de allerhoogste God.

7Maar nu zeg ik dat jullie zullen sterven,

net als mensen.

Jullie zullen doodgaan,

net als aardse leiders.ā€™

8God, kom, en spreek recht over de aarde,

want alle volken zijn van u!