Bijbel in Gewone Taal (BGT)
45

Psalm 45

451Een prachtig liefdeslied van de Korachieten. Voor de zangleider. Op de wijs van het lied ā€˜De leliesā€™.

Ik maak een lied voor de koning

2Speciaal voor de koning maak ik een lied.

Ik bedenk mooie woorden,

en uit mijn hart komen prachtige zinnen.

3Koning, niemand is zo mooi als u.

En alles wat u zegt, is goed.

God maakt u voor altijd gelukkig.

De koning is een goede heerser

4Sterke koning, pak uw zwaard,

het teken van uw grote macht.

5Laat zien hoe machtig u bent,

en begin met de strijd.

Vecht voor waarheid, eerlijkheid en recht.

U zult geweldige dingen doen.

6Want uw pijlen zijn scherp,

ze raken uw vijanden in hun hart.

Dood vallen ze voor u neer.

7U bent voor altijd koning.

U bent een goede en eerlijke heerser,

zo machtig als een god.

8U wilt eerlijkheid, u haat het kwaad.

Daarom heeft God u uitgekozen,

daarom bent u koning geworden.

Niemand is zo goed als u.

De koning krijgt zijn bruid

9Koning, uw kleren ruiken heerlijk,

ze ruiken naar zoete kruiden en geurige olie.

En in uw prachtige paleizen klinkt vrolijke muziek.

10Prinsessen met mooie sieraden zijn bij u,

en naast u staat uw bruid.

De allermooiste sieraden zijn van haar.

11Luister, bruid, luister goed!

Vergeet waar u vandaan komt,

vergeet uw familie.

12Als de koning naar u verlangt,

doe dan wat hij wil.

Voortaan moet u hem gehoorzaam zijn.

13Bruid uit Tyrus,

rijke mensen uit uw nieuwe land

eren u met geschenken.

14De stralende bruid wacht op de koning.

Ze draagt een jurk die met gouddraad versierd is.

15Zo wordt ze naar de koning gebracht,

samen met haar dienaressen.

Allemaal dragen ze prachtige kleren.

16Ze gaan het paleis van de koning binnen,

en iedereen is vrolijk en juicht.

Ik zal altijd zingen over de koning

17Koning, uw zonen zullen na u heersen,

ze zullen koning zijn van het hele land.

18Ik zal altijd over u zingen

en alle volken zullen u prijzen,

eeuwig en altijd!