Bijbel in Gewone Taal (BGT)
2

Psalm 2

De Heer heeft een koning uitgekozen

21-2Waarom komen alle volken in opstand?

Waarom verzetten hun koningen zich tegen de Heer

en tegen de koning die hij uitgekozen heeft?

Waarom maken die koningen samen slechte plannen?

Dat is allemaal zinloos!

3Ze roepen: ‘Wij willen niet langer luisteren

naar de Heer en zijn koning.

Wij willen vrij zijn!’

4Maar de Heer in de hemel lacht om hen,

hij lacht de volken uit.

5Dan wordt hij woedend, en zij worden bang.

Hij zegt tegen hen:

6‘Ik heb mijn koning uitgekozen.

Hij woont op de Sion, mijn heilige berg.’

De koning is de zoon van God

7Dit heeft de Heer tegen de koning gezegd:

‘Vanaf vandaag ben jij mijn zoon,

vanaf vandaag ben ik jouw vader.

En iedereen moet dat weten.

8Alles wat je aan mij vraagt,

zal ik je geven.

Jij zult alle volken overwinnen,

alle landen zullen van jou zijn.

9Je zult je vijanden vernietigen,

niets blijft er van ze over!’

10Koningen van alle volken,

wees dus verstandig.

Leiders van alle landen,

wees dus gehoorzaam.

11Dien de Heer, heb eerbied voor hem.

Juich voor hem en breng hem eer.

12En eer ook de koning, zijn zoon.

Anders wordt de Heer woedend.

Dan loopt het slecht met jullie af!

Gelukkig zijn mensen die hulp zoeken bij de Heer.

3

Psalm 3

31Een lied van David.

David maakte dit lied toen hij moest vluchten voor zijn zoon Absalom.

De Heer beschermt mij altijd

2Heer, mijn vijanden vallen mij aan,

het zijn er ontelbaar veel.

3Ze zeggen tegen mij:

‘God zal je niet redden!’

4Maar u beschermt mij, Heer.

U geeft mij kracht,

u laat me overwinnen.

5Heer, als ik naar u roep,

dan antwoordt u mij vanaf uw heilige berg.

6Elke avond ga ik rustig slapen,

en elke ochtend word ik weer wakker,

want u beschermt mij, Heer.

7Ik ben niet bang voor mijn vijanden,

ook al zijn het er ontelbaar veel,

ook al vallen ze mij aan.

8Kom, Heer.

Help me, mijn God!

Sla mijn vijanden neer,

vernietig ze helemaal.

9Heer, alleen u bent mijn redder.

U geeft geluk en vrede

aan mensen die u trouw zijn.

4

Psalm 4

41Een lied van David. Voor de zangleider. Bij dit lied wordt op een harp gespeeld.

Luister naar mijn gebed

2Goede God,

als ik om hulp roep,

geef mij dan antwoord.

U beschermt mij altijd als ik het moeilijk heb.

Wees ook nu goed voor mij,

en luister naar mijn gebed!

God is goed voor trouwe mensen

3Rijke en machtige mensen,

hoe lang nog lachen jullie mij uit?

Hoe lang nog blijven jullie mij bedriegen

en liegen jullie over mij?

4Dit moeten jullie weten:

de Heer is goed voor trouwe mensen,

hij luistert als ze om hulp roepen.

5Rijke en machtige mensen,

heb eerbied voor de Heer.

Doe geen kwaad meer,

denk na over je fouten,

wees rustig en zwijg.

6Breng offers volgens zijn regels,

en vertrouw op hem.

Alleen de Heer geeft geluk en vrede

7Rijke en machtige mensen,

jullie zeggen:

‘Voor ons geluk hebben we God niet nodig.’

Maar ik weet:

Alleen de Heer geeft geluk en vrede!

8Door hem ben ik gelukkig,

gelukkiger dan die mensen met al hun rijkdom.

9Heer, u laat mij veilig wonen.

Ik hoef niet bang te zijn,

ik kan rustig slapen.