Bijbel in Gewone Taal (BGT)
148

Psalm 148

Hemel en aarde, zing voor de Heer

1481Halleluja!

Zing voor de Heer, bewoners van de hemel,

zing voor hem, hoog daarboven.

2Al zijn engelen, zing voor hem,

zing, alles wat in de hemel leeft!

3Zon en maan, zing voor hem.

Zing, alle heldere sterren.

4Zing voor hem, hoge hemel,

en ook het water daarboven.

5Zing allemaal voor de Heer,

want jullie bestaan omdat hij het wilde.

6Hij gaf jullie een plek voor altijd.

Zijn besluiten veranderen niet.

7Zing voor de Heer, bewoners van de aarde.

Zing, dieren in de diepe zee,

8bliksem en hagel, sneeuw en wolken,

en winden, die doen wat hij zegt.

9Zing voor hem, bergen en heuvels,

en alle bomen en planten.

10Zing, wilde en tamme beesten,

alle kleine dieren, en alle vogels.

11Zing voor hem, koningen en heersers,

en alle landen en volken op aarde.

12Zing voor hem, mannen en vrouwen,

alle mensen, jong en oud.

13Zing allemaal voor de Heer!

Want hij heeft alle macht

op aarde en in de hemel.

14De Heer heeft Israƫl sterk gemaakt.

Iedereen kent het volk van de Heer,

het volk dat bij hem hoort.

Halleluja!