Bijbel in Gewone Taal (BGT)
148

Psalm 148

Hemel en aarde, zing voor de Heer

1481Halleluja!

Zing voor de Heer, bewoners van de hemel,

zing voor hem, hoog daarboven.

2Al zijn engelen, zing voor hem,

zing, alles wat in de hemel leeft!

3Zon en maan, zing voor hem.

Zing, alle heldere sterren.

4Zing voor hem, hoge hemel,

en ook het water daarboven.

5Zing allemaal voor de Heer,

want jullie bestaan omdat hij het wilde.

6Hij gaf jullie een plek voor altijd.

Zijn besluiten veranderen niet.

7Zing voor de Heer, bewoners van de aarde.

Zing, dieren in de diepe zee,

8bliksem en hagel, sneeuw en wolken,

en winden, die doen wat hij zegt.

9Zing voor hem, bergen en heuvels,

en alle bomen en planten.

10Zing, wilde en tamme beesten,

alle kleine dieren, en alle vogels.

11Zing voor hem, koningen en heersers,

en alle landen en volken op aarde.

12Zing voor hem, mannen en vrouwen,

alle mensen, jong en oud.

13Zing allemaal voor de Heer!

Want hij heeft alle macht

op aarde en in de hemel.

14De Heer heeft Israël sterk gemaakt.

Iedereen kent het volk van de Heer,

het volk dat bij hem hoort.

Halleluja!

149

Psalm 149

Zing voor de Heer

1491Halleluja!

Zing een nieuw lied voor de Heer,

kom bij elkaar om hem te eren.

2Volk van Israël, juich!

Want de Heer heeft jullie gemaakt.

Inwoners van Sion, juich!

Want de Heer is jullie koning.

3Zing voor de Heer en dans,

sla op de trommel en speel op de harp.

4Want de Heer is goed voor zijn volk,

hij laat zijn dienaren overwinnen.

5Juich, trouwe dienaren van de Heer,

juich om jullie overwinning.

Zing dag en nacht voor de Heer.

6Breng eer aan God en juich voor hem.

Maar houd een zwaard in je hand

7om jullie vijanden te verslaan

en alle volken te straffen.

8Jullie zullen koningen gevangennemen

en leiders vastbinden met kettingen.

9Jullie zullen je vijanden straffen,

want dat wil de Heer,

en dat is een eer voor jullie,

de mensen die hem trouw zijn.

Halleluja!

150

Psalm 150

Alles wat leeft, zing voor de Heer

1501Halleluja!

Zing voor God in zijn heilige tempel,

zing voor hem in zijn hemels paleis.

2Zing voor hem, want hij doet wonderen.

Zing voor hem, want groot is zijn macht.

3-5Zing voor hem!

Klap in je handen en dans.

Zing voor hem en maak muziek.

Speel op harpen en op fluiten,

speel op trommels en trompetten,

dank hem met alle instrumenten.

6Alles wat leeft, zing voor de Heer!

Halleluja!