Bijbel in Gewone Taal (BGT)
147

Psalm 147

Het is goed om voor God te zingen

1471Halleluja!

Het is goed om voor onze God te zingen,

het is goed om hem te eren met een lied.

2Want de Heer bouwt Jeruzalem weer op.

Hij brengt zijn volk weer terug,

zijn volk dat uit Israël weggehaald was.

3Hij geeft mensen weer hoop,

hij neemt hun pijn weg.

4De Heer heeft alle sterren gemaakt,

hij heeft ze een naam gegeven.

5Groot is onze Heer, hij is machtig,

machtig en oneindig wijs.

6Mensen die hem trouw zijn, helpt hij.

Maar slechte mensen straft hij.

De Heer zorgt voor de aarde

7Dank de Heer met een lied,

speel op de harp voor onze God!

8Want hij bedekt de lucht met wolken.

Hij laat het regenen op aarde,

zodat er gras groeit op de bergen.

9Hij geeft alle dieren te eten,

ook de jonge vogels die roepen om voer.

10Sterke soldaten geven de Heer geen vreugde,

een machtig leger doet hem geen plezier.

11Maar hij is blij met mensen die hem eren.

Hij houdt van mensen die op hem vertrouwen.

De Heer zorgt voor vrede

12Inwoners van Jeruzalem, zing voor de Heer!

Inwoners van Sion, breng eer aan je God!

13Want hij maakt jullie stad veilig en sterk,

hij maakt jullie gelukkig.

14Hij zorgt voor vrede in de stad,

en genoeg te eten voor iedereen.

15De Heer stuurt bevelen naar de aarde.

Als hij iets zegt, gebeurt dat meteen.

16Hij stuurt sneeuw, het lijkt wel witte wol.

De hele wereld wordt wit.

17Hij stuurt hagel, het lijken wel stenen.

Niemand verdraagt de kou die hij stuurt.

18Maar als hij spreekt, smelt het ijs.

Door zijn adem gaan rivieren weer stromen.

19Aan Israël maakt hij zijn wetten bekend,

aan het volk van Jakob geeft hij zijn regels.

20Hij geeft zijn wetten alleen aan Israël,

andere volken kennen zijn regels niet.

Halleluja!