Bijbel in Gewone Taal (BGT)
146

Psalm 146

Vertrouw op de Heer

1461Halleluja!

Ik juich voor de Heer

vanuit het diepst van mijn hart.

2Ik zal de Heer danken, zolang ik leef.

Ik zal zingen voor mijn God, zolang ik besta.

3Vertrouw niet op mensen met macht,

want mensen kunnen niemand redden.

4Als ze sterven, worden ze weer stof,

dan kunnen ze helemaal niets meer.

5Je kunt beter vertrouwen op de God van Jakob,

je kunt beter hulp zoeken bij de Heer.

6Want hij heeft de hemel en de aarde gemaakt,

en ook de zee en alles wat daar leeft.

De Heer blijft altijd trouw.

7Hij helpt mensen die onderdrukt worden.

Mensen die honger hebben, geeft hij te eten.

Gevangenen bevrijdt hij.

8-9De Heer laat blinden weer zien.

Mensen die gevallen zijn, helpt hij overeind.

Hij beschermt vreemdelingen.

Hij helpt weduwen,

hij beschermt kinderen zonder vader.

De Heer heeft goede mensen lief,

maar slechte mensen laat hij in de steek.

10De Heer is koning voor altijd,

de God van Sion regeert voor eeuwig.

Halleluja!

147

Psalm 147

Het is goed om voor God te zingen

1471Halleluja!

Het is goed om voor onze God te zingen,

het is goed om hem te eren met een lied.

2Want de Heer bouwt Jeruzalem weer op.

Hij brengt zijn volk weer terug,

zijn volk dat uit Israël weggehaald was.

3Hij geeft mensen weer hoop,

hij neemt hun pijn weg.

4De Heer heeft alle sterren gemaakt,

hij heeft ze een naam gegeven.

5Groot is onze Heer, hij is machtig,

machtig en oneindig wijs.

6Mensen die hem trouw zijn, helpt hij.

Maar slechte mensen straft hij.

De Heer zorgt voor de aarde

7Dank de Heer met een lied,

speel op de harp voor onze God!

8Want hij bedekt de lucht met wolken.

Hij laat het regenen op aarde,

zodat er gras groeit op de bergen.

9Hij geeft alle dieren te eten,

ook de jonge vogels die roepen om voer.

10Sterke soldaten geven de Heer geen vreugde,

een machtig leger doet hem geen plezier.

11Maar hij is blij met mensen die hem eren.

Hij houdt van mensen die op hem vertrouwen.

De Heer zorgt voor vrede

12Inwoners van Jeruzalem, zing voor de Heer!

Inwoners van Sion, breng eer aan je God!

13Want hij maakt jullie stad veilig en sterk,

hij maakt jullie gelukkig.

14Hij zorgt voor vrede in de stad,

en genoeg te eten voor iedereen.

15De Heer stuurt bevelen naar de aarde.

Als hij iets zegt, gebeurt dat meteen.

16Hij stuurt sneeuw, het lijkt wel witte wol.

De hele wereld wordt wit.

17Hij stuurt hagel, het lijken wel stenen.

Niemand verdraagt de kou die hij stuurt.

18Maar als hij spreekt, smelt het ijs.

Door zijn adem gaan rivieren weer stromen.

19Aan Israël maakt hij zijn wetten bekend,

aan het volk van Jakob geeft hij zijn regels.

20Hij geeft zijn wetten alleen aan Israël,

andere volken kennen zijn regels niet.

Halleluja!

148

Psalm 148

Hemel en aarde, zing voor de Heer

1481Halleluja!

Zing voor de Heer, bewoners van de hemel,

zing voor hem, hoog daarboven.

2Al zijn engelen, zing voor hem,

zing, alles wat in de hemel leeft!

3Zon en maan, zing voor hem.

Zing, alle heldere sterren.

4Zing voor hem, hoge hemel,

en ook het water daarboven.

5Zing allemaal voor de Heer,

want jullie bestaan omdat hij het wilde.

6Hij gaf jullie een plek voor altijd.

Zijn besluiten veranderen niet.

7Zing voor de Heer, bewoners van de aarde.

Zing, dieren in de diepe zee,

8bliksem en hagel, sneeuw en wolken,

en winden, die doen wat hij zegt.

9Zing voor hem, bergen en heuvels,

en alle bomen en planten.

10Zing, wilde en tamme beesten,

alle kleine dieren, en alle vogels.

11Zing voor hem, koningen en heersers,

en alle landen en volken op aarde.

12Zing voor hem, mannen en vrouwen,

alle mensen, jong en oud.

13Zing allemaal voor de Heer!

Want hij heeft alle macht

op aarde en in de hemel.

14De Heer heeft Israël sterk gemaakt.

Iedereen kent het volk van de Heer,

het volk dat bij hem hoort.

Halleluja!