Bijbel in Gewone Taal (BGT)
143

Psalm 143

1431Een lied van David.

Heer, hoor mijn gebed

Heer, hoor mijn gebed,

hoor hoe ik om hulp smeek.

U bent trouw, u bent goed,

geef mij antwoord!

2Straf mij niet,

ook al ben ik schuldig voor u,

net zoals alle mensen.

3Mijn vijanden achtervolgen mij,

ze proberen me te doden.

Het wordt donker om mij heen,

alsof ik al dood ben.

4Ik ben wanhopig,

ik heb alle moed verloren.

5Ik denk terug aan vroeger.

Ik denk aan al uw wonderen,

aan alles wat u hebt gedaan.

6Ik wil bij u zijn,

ik verlang naar u,

zoals droog land verlangt naar regen.

Heer, geef mij weer kracht

7Heer, geef mij antwoord.

Wacht niet langer,

want ik heb geen kracht meer.

Verberg u niet voor mij,

laat me niet sterven.

8Laat mij elke ochtend uw liefde zien.

Zeg me wat ik moet doen,

want op u vertrouw ik,

naar u verlang ik.

9Heer, bij u ben ik veilig,

red mij van mijn vijanden.

10U bent mijn God,

leer mij om te doen wat u wilt.

Wees bij mij en leid mij,

help me om te doen wat goed is.

11U bent machtig, Heer,

geef me weer kracht om te leven.

U bent goed,

bevrijd me uit mijn ellende.

12U bent trouw,

versla mijn vijanden,

vernietig al mijn tegenstanders.

Want ik hoor bij u.