Bijbel in Gewone Taal (BGT)
142

Psalm 142

1421Een lied van David.

David sprak dit gebed uit toen hij gevlucht was en zich in een grot verstopt had.

Ik vraag de Heer om hulp

2Ik roep naar de Heer,

ik smeek hem om hulp.

3Al mijn zorgen spreek ik uit,

ik vertel hem over mijn ellende.

4Heer, u weet wat ik meemaak,

ik ben wanhopig!

Mijn vijanden jagen op mij,

ze proberen me te grijpen.

5Ik zoek hulp,

maar er is niemand die mij ziet.

Nergens ben ik veilig,

iedereen vergeet mij.

6Daarom roep ik naar u, Heer,

want u beschermt me.

U bent alles wat ik nodig heb op aarde.

7Heer, luister naar mijn gebed!

Ik kan niet meer, ik ben doodmoe.

Red mij van mijn vijanden,

want zij zijn sterker dan ik.

8Bevrijd mij uit mijn ellende.

Dan zal ik u danken,

samen met uw volk,

omdat u voor mij zorgt.