Bijbel in Gewone Taal (BGT)
141

Psalm 141

1411Een lied van David.

Heer, luister naar mijn gebed

Heer, tot u bid ik.

Kom snel en help mij!

Ik roep naar u,

luister naar mijn gebed.

2Laat mijn woorden opstijgen als wierook,

als de geur van een offer in de avond.

Heer, bescherm mij

3Heer, wees bij mij als ik ga spreken,

help me om niets verkeerds te zeggen.

4Zorg dat ik geen kwaad doe,

dat ik niet meedoe met slechte mensen.

Zorg dat ik hun vriend niet word,

dat ik niet meedoe met hun feesten.

5Als goede mensen mij straffen en slaan,

dan is dat alleen maar goed voor mij.

En als slechte mensen me kwaad doen,

dan blijf ik voor hen bidden.

6Ik zal hen blijven troosten,

ook al worden hun leiders gestraft met de dood.

Heer, red mij van de dood

7-8Heer, mijn God,

er is niets meer over van uw volk.

We zijn verspreid over de aarde,

we sterven bijna.

Maar ik kijk omhoog naar u,

ik zoek hulp bij u.

Laat mij niet sterven!

9Bescherm mij tegen slechte mensen.

Ze jagen op mij,

ze willen me in de val laten lopen.

10Zorg dat ze zelf gegrepen worden,

en laat mij ontsnappen.

142

Psalm 142

1421Een lied van David.

David sprak dit gebed uit toen hij gevlucht was en zich in een grot verstopt had.

Ik vraag de Heer om hulp

2Ik roep naar de Heer,

ik smeek hem om hulp.

3Al mijn zorgen spreek ik uit,

ik vertel hem over mijn ellende.

4Heer, u weet wat ik meemaak,

ik ben wanhopig!

Mijn vijanden jagen op mij,

ze proberen me te grijpen.

5Ik zoek hulp,

maar er is niemand die mij ziet.

Nergens ben ik veilig,

iedereen vergeet mij.

6Daarom roep ik naar u, Heer,

want u beschermt me.

U bent alles wat ik nodig heb op aarde.

7Heer, luister naar mijn gebed!

Ik kan niet meer, ik ben doodmoe.

Red mij van mijn vijanden,

want zij zijn sterker dan ik.

8Bevrijd mij uit mijn ellende.

Dan zal ik u danken,

samen met uw volk,

omdat u voor mij zorgt.

143

Psalm 143

1431Een lied van David.

Heer, hoor mijn gebed

Heer, hoor mijn gebed,

hoor hoe ik om hulp smeek.

U bent trouw, u bent goed,

geef mij antwoord!

2Straf mij niet,

ook al ben ik schuldig voor u,

net zoals alle mensen.

3Mijn vijanden achtervolgen mij,

ze proberen me te doden.

Het wordt donker om mij heen,

alsof ik al dood ben.

4Ik ben wanhopig,

ik heb alle moed verloren.

5Ik denk terug aan vroeger.

Ik denk aan al uw wonderen,

aan alles wat u hebt gedaan.

6Ik wil bij u zijn,

ik verlang naar u,

zoals droog land verlangt naar regen.

Heer, geef mij weer kracht

7Heer, geef mij antwoord.

Wacht niet langer,

want ik heb geen kracht meer.

Verberg u niet voor mij,

laat me niet sterven.

8Laat mij elke ochtend uw liefde zien.

Zeg me wat ik moet doen,

want op u vertrouw ik,

naar u verlang ik.

9Heer, bij u ben ik veilig,

red mij van mijn vijanden.

10U bent mijn God,

leer mij om te doen wat u wilt.

Wees bij mij en leid mij,

help me om te doen wat goed is.

11U bent machtig, Heer,

geef me weer kracht om te leven.

U bent goed,

bevrijd me uit mijn ellende.

12U bent trouw,

versla mijn vijanden,

vernietig al mijn tegenstanders.

Want ik hoor bij u.