Bijbel in Gewone Taal (BGT)
136

Psalm 136

De Heer is goed

1361Dank de Heer, want hij is goed.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

2Dank de allerhoogste God.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

3Dank de allerhoogste Heer.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

De Heer heeft de wereld gemaakt

4Hij alleen doet grote wonderen.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

5Hij heeft met wijsheid de hemel gemaakt.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

6Hij heeft de aarde vastgezet in zee.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

7Hij maakte de zon en de maan.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

8De zon schijnt overdag.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

9De maan en de sterren schijnen ’s nachts.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

De Heer heeft wonderen gedaan

10Hij doodde de oudste zonen van de Egyptenaren.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

11Hij bevrijdde de Israëlieten uit Egypte.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

12Hij deed dat met grote kracht en macht.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

13Hij maakte een pad door de Rietzee.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

14Zo kon het volk veilig door de zee gaan.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

15Maar de farao en zijn leger verdronken.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

16De Heer leidde zijn volk door de woestijn.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

17Hij versloeg grote koningen.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

18Hij doodde machtige koningen.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

19Hij doodde Sichon, de koning van de Amorieten.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

20Hij doodde Og, de koning van Basan.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

21-22De Heer gaf het land van al die koningen aan Israël.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

Zijn trouwe volk mocht daar voor altijd wonen.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

23Hij dacht aan ons in moeilijke tijden.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

24Hij bevrijdde ons van onze vijanden.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

Dank de Heer

25Hij geeft mensen en dieren te eten.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

26Dank de God van de hemel.

– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

137

Psalm 137

Jeruzalem, ik vergeet je nooit

1371We woonden bij de rivieren van Babel

en we huilden,

want we dachten aan Jeruzalem.

2We maakten geen muziek meer,

we hingen onze harpen aan een boom.

3Maar van onze vijanden moesten we vrolijk zijn.

Ze zeiden: ‘Zing voor ons over Jeruzalem,

zing een vrolijk lied.’

4Maar dat konden we niet,

zingen over de Heer in het land van de vijand.

5Jeruzalem, nooit zal ik jou vergeten.

Liever maak ik nooit meer muziek,

6liever zwijg ik voor altijd

dan dat ik jou vergeet.

Jij bent het liefste wat ik heb.

De vijanden worden gestraft

7Heer, straf de vijanden uit Edom.

Want toen Jeruzalem werd verwoest,

riepen ze: ‘Weg met die stad, breek alles maar af!’

8Babel, ook jij zult verwoest worden.

Gelukkig zijn de mensen die jou straffen,

die met jou doen wat jij met ons hebt gedaan.

9Gelukkig zijn de mensen die jouw inwoners grijpen

en ze allemaal vernietigen.

138

Psalm 138

1381Een lied van David.

Ik wil de Heer danken

Ik dank u, Heer,

met heel mijn hart.

Ik wil voor u zingen,

en alle goden moeten het horen.

2In uw heilige tempel wil ik voor u knielen.

Ik wil u prijzen,

want u bent trouw en vol liefde.

U doet wat u beloofd hebt,

u doet zelfs meer dan dat!

3Toen ik om hulp riep,

gaf u mij antwoord.

U gaf mij nieuwe moed.

4Alle koningen op aarde zullen u danken, Heer,

want ze kennen uw wetten.

5Over uw wonderen zullen ze zingen:

‘Groot is de macht van de Heer.

6Vanuit de hoge hemel helpt hij mensen die hem trouw zijn.

Ook al is hij ver weg, hij zorgt voor hen.’

De Heer beschermt mij altijd

7Heer, u redt mij altijd,

ook als ik in groot gevaar ben.

U beschermt me tegen de woede van mijn vijanden.

8Heer, u zult me altijd beschermen.

Uw trouw duurt eeuwig, Heer.

Laat uw wereld niet in de steek!