Bijbel in Gewone Taal (BGT)
122

Psalm 122

1221Een lied van David. Voor de reis naar Jeruzalem.

Bid om vrede voor Jeruzalem

Ik was heel blij toen mijn vrienden mij vroegen:

‘Ga je mee naar het huis van de Heer?’

2En nu staan we echt in Jeruzalem,

binnen de muren van de stad.

3Jeruzalem is prachtig gebouwd,

met sterke en stevige muren.

4De stammen van Israël komen er bij elkaar.

Zij zijn het volk van de Heer,

ze brengen hem eer.

Zo doen ze wat hij wil.

5Jeruzalem is de stad van David.

Zijn nakomelingen regeren daar,

en ze spreken recht over het volk.

6Bid om vrede en rust voor Jeruzalem,

voor mensen die houden van deze stad.

7Laat er vrede zijn in de stad,

laat er rust zijn binnen de muren.

8Ik bid om vrede in de stad,

want daar wonen mijn familie en vrienden.

9Ik bid om geluk voor Jeruzalem,

want daar staat de tempel,

het huis van de Heer, onze God.

123

Psalm 123

1231Een lied voor de reis naar Jeruzalem.

Heer, wees goed voor ons

Ik kijk omhoog naar u,

naar u, Heer in de hemel.

2Heer, wij wachten op u,

zoals een slaaf wacht op een bevel van zijn meester,

of een slavin op een bevel van haar meesteres.

Zo wachten wij op een teken van uw liefde.

3Laat ons uw liefde zien, Heer,

wees goed voor ons.

We worden slecht behandeld,

we houden het bijna niet meer uit.

4Onze onderdrukkers beledigen ons,

ze lachen om onze pijn.

Het is bijna niet te verdragen.

124

Psalm 124

1241Een lied van David. Voor de reis naar Jeruzalem.

De Heer heeft ons geholpen

De Heer heeft ons geholpen.

Kom, maak dat overal bekend!

2De Heer heeft ons geholpen

toen onze vijanden ons aanvielen.

3Anders hadden ze ons vernietigd,

zo woedend waren ze.

4Anders hadden ze ons overwonnen

en ons weggehaald uit Israël.

5Anders hadden ze ons verslagen

en bestonden we niet meer.

6Dank de Heer!

Hij liet onze vijanden niet overwinnen.

7Wij zijn aan hen ontsnapt,

zoals een dier ontsnapt aan de jager.

Onze vijanden probeerden ons te grijpen,

maar wij zijn weggevlucht.

8De Heer is machtig, hij helpt ons altijd.

Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.