Bijbel in Gewone Taal (BGT)
116

Psalm 116

De Heer luistert naar mij

1161Ik heb de Heer lief,

want hij luistert naar mij.

Als ik om hulp roep,

2geeft hij mij antwoord.

Ik blijf tot hem bidden,

mijn leven lang.

3Ik was al bijna dood,

het land van de dood zag ik al.

Ik was bang, ik had pijn.

4Toen riep ik naar de Heer:

‘Heer, red mijn leven!’

5De Heer is goed voor mensen in nood.

Hij is een God die mensen liefheeft,

6hij beschermt iedereen die zwak is.

Toen ik machteloos was,

heeft de Heer me bevrijd.

De Heer heeft mij gered

7Ik vind weer rust,

want de Heer heeft mij geholpen.

8Hij heeft mijn tranen gedroogd,

hij zorgde ervoor dat ik niet viel.

Ja, hij heeft me gered van de dood.

9Ik mag leven, dicht bij de Heer.

10Ik bleef op de Heer vertrouwen,

ook toen ik diep ongelukkig was,

11ook toen ik heel bang was en dacht:

Iedereen bedriegt mij.

Ik zal de Heer danken

12De Heer is goed voor mij geweest.

Hoe kan ik hem daarvoor danken?

13Ik zal de Heer dankoffers brengen,

ik zal hem eren.

14Ik zal alles doen wat ik beloofd heb,

en heel Gods volk zal dat zien.

15De Heer beschermt mensen die bij hem horen,

hun leven is kostbaar voor hem.

16Ik hoor bij de Heer,

ik ben zijn dienaar.

Hij heeft me bevrijd.

17Ik zal de Heer offers brengen,

ik zal hem danken,

ik zal hem eren.

18Ik zal alles doen wat ik beloofd heb,

en heel Gods volk zal dat zien,

19iedereen in de tempel van de Heer,

midden in Jeruzalem.

Halleluja!

117

Psalm 117

Juich voor de Heer

1171Juich voor de Heer, alle volken.

Zing voor hem, alle landen.

2Want groot is zijn liefde voor ons,

en eeuwig duurt zijn trouw.

Halleluja!

118

Psalm 118

Laat iedereen de Heer danken

1181Dank de Heer, want hij is goed.

Zijn liefde blijft altijd bestaan!

2Laten de Israëlieten zeggen:

‘De liefde van de Heer blijft altijd bestaan.’

3Laten de priesters zeggen:

‘De liefde van de Heer blijft altijd bestaan.’

4Laten de dienaren van de Heer zeggen:

‘De liefde van de Heer blijft altijd bestaan.’

De Heer heeft mij geholpen

5Toen ik het moeilijk had, riep ik naar de Heer.

En hij luisterde, hij heeft mij bevrijd.

6De Heer is bij mij, daarom ben ik niet bang.

Mensen kunnen me geen kwaad doen.

7De Heer is bij mij, hij helpt mij.

Daarom ben ik niet bang voor mijn vijanden.

8Je kunt beter hulp zoeken bij de Heer

dan vertrouwen op mensen.

9Je kunt beter hulp zoeken bij de Heer

dan vertrouwen op mensen met macht.

10Veel vijanden omsingelden mij,

maar ik versloeg ze met de hulp van de Heer.

11Ze omsingelden mij en vielen me aan,

maar ik versloeg ze met de hulp van de Heer.

12Ze vielen me aan als boze bijen,

maar ze waren snel verdwenen,

want ik versloeg ze met de hulp van de Heer.

13Mijn vijanden probeerden mij te doden,

maar de Heer heeft me gered.

14Hij beschermde mij en gaf mij kracht.

De Heer liet me overwinnen.

15-16Het volk van God heeft overwonnen.

Daarom juichen de mensen en ze zingen:

‘De Heer is machtig, hij overwint.

De Heer is machtig!’

Ik wil de Heer danken

17Ik zal niet sterven, maar ik zal leven!

Ik zal vertellen wat de Heer heeft gedaan:

18hij heeft mij streng gestraft,

maar hij heeft me niet laten sterven.

19-20Ik sta voor de tempel van de Heer.

Mensen die trouw zijn aan de Heer, gaan naar binnen.

Ook ik wil naar binnen om de Heer te danken.

Laat de deuren voor mij opengaan!

21Ik wil de Heer danken,

want hij heeft naar mij geluisterd.

Hij heeft me laten overwinnen.

22Bouwers gooien soms een steen weg,

maar die steen kan juist de belangrijkste worden.

23Zo worden soms onbelangrijke mensen belangrijk.

Het is de Heer die dat bepaalt,

wij kunnen dat niet begrijpen.

Laten we de Heer danken

24Op deze dag heeft de Heer overwonnen,

laten we blij zijn en juichen.

25Heer, help ons en red ons.

Heer, maak ons gelukkig!

26Wij bidden om vrede en geluk

voor alle mensen die naar de tempel komen

omdat ze vertrouwen op de Heer.

27God is de Heer,

hij heeft ons laten overwinnen.

Vier daarom allemaal feest,

zwaai met takken en ga zijn tempel binnen.

28Hij is onze God, hem moeten we danken.

Hij is onze God, hem moeten we prijzen.

29Dank de Heer, want hij is goed.

Zijn liefde blijft altijd bestaan!