Bijbel in Gewone Taal (BGT)
118

Psalm 118

Laat iedereen de Heer danken

1181Dank de Heer, want hij is goed.

Zijn liefde blijft altijd bestaan!

2Laten de Israëlieten zeggen:

‘De liefde van de Heer blijft altijd bestaan.’

3Laten de priesters zeggen:

‘De liefde van de Heer blijft altijd bestaan.’

4Laten de dienaren van de Heer zeggen:

‘De liefde van de Heer blijft altijd bestaan.’

De Heer heeft mij geholpen

5Toen ik het moeilijk had, riep ik naar de Heer.

En hij luisterde, hij heeft mij bevrijd.

6De Heer is bij mij, daarom ben ik niet bang.

Mensen kunnen me geen kwaad doen.

7De Heer is bij mij, hij helpt mij.

Daarom ben ik niet bang voor mijn vijanden.

8Je kunt beter hulp zoeken bij de Heer

dan vertrouwen op mensen.

9Je kunt beter hulp zoeken bij de Heer

dan vertrouwen op mensen met macht.

10Veel vijanden omsingelden mij,

maar ik versloeg ze met de hulp van de Heer.

11Ze omsingelden mij en vielen me aan,

maar ik versloeg ze met de hulp van de Heer.

12Ze vielen me aan als boze bijen,

maar ze waren snel verdwenen,

want ik versloeg ze met de hulp van de Heer.

13Mijn vijanden probeerden mij te doden,

maar de Heer heeft me gered.

14Hij beschermde mij en gaf mij kracht.

De Heer liet me overwinnen.

15-16Het volk van God heeft overwonnen.

Daarom juichen de mensen en ze zingen:

‘De Heer is machtig, hij overwint.

De Heer is machtig!’

Ik wil de Heer danken

17Ik zal niet sterven, maar ik zal leven!

Ik zal vertellen wat de Heer heeft gedaan:

18hij heeft mij streng gestraft,

maar hij heeft me niet laten sterven.

19-20Ik sta voor de tempel van de Heer.

Mensen die trouw zijn aan de Heer, gaan naar binnen.

Ook ik wil naar binnen om de Heer te danken.

Laat de deuren voor mij opengaan!

21Ik wil de Heer danken,

want hij heeft naar mij geluisterd.

Hij heeft me laten overwinnen.

22Bouwers gooien soms een steen weg,

maar die steen kan juist de belangrijkste worden.

23Zo worden soms onbelangrijke mensen belangrijk.

Het is de Heer die dat bepaalt,

wij kunnen dat niet begrijpen.

Laten we de Heer danken

24Op deze dag heeft de Heer overwonnen,

laten we blij zijn en juichen.

25Heer, help ons en red ons.

Heer, maak ons gelukkig!

26Wij bidden om vrede en geluk

voor alle mensen die naar de tempel komen

omdat ze vertrouwen op de Heer.

27God is de Heer,

hij heeft ons laten overwinnen.

Vier daarom allemaal feest,

zwaai met takken en ga zijn tempel binnen.

28Hij is onze God, hem moeten we danken.

Hij is onze God, hem moeten we prijzen.

29Dank de Heer, want hij is goed.

Zijn liefde blijft altijd bestaan!