Bijbel in Gewone Taal (BGT)
110

Psalm 110

1101Een lied van David.

De Heer geeft de koning macht

Dit zegt God tegen mijn heer:

‘Ga naast mij zitten, aan de rechterkant.

Ik zal je vijanden diep voor jou laten buigen.’

2De Heer die woont op de berg Sion,

geeft de koning macht en zegt:

‘Je zult heersen over je vijanden.

3Als de strijd begint, zal je volk klaarstaan.

Jonge mannen komen uit het oosten,

ze hebben schitterende kleren aan.’

4De Heer heeft plechtig aan de koning beloofd:

‘Jij zult voor altijd priester zijn,

een priester zoals Melchisedek was.’

En de Heer zal zich aan die belofte houden.

De Heer overwint alle vijanden

5De Heer zal de koning helpen.

Op de dag dat de Heer komt,

zal hij andere heersers vernietigen.

6Dan straft hij de volken.

Overal op aarde slaat hij koningen neer,

overal op aarde liggen dode lichamen.

7Hij is machtiger dan iedereen,

hij wint elke strijd.