Bijbel in Gewone Taal (BGT)
103

Psalm 103

1031Een lied van David.

De Heer helpt mij

Ik dank de Heer,

ik dank de heilige Heer

vanuit het diepst van mijn hart.

2Ik dank hem voor alles wat hij heeft gedaan,

nooit zal ik dat vergeten.

3De Heer vergeeft al mijn zonden.

Hij geneest mij als ik ziek ben,

4hij laat me niet sterven.

Hij is goed voor mij,

hij houdt van mij.

5Hij maakt me weer sterk en gezond,

hij geeft me nieuwe kracht.

De liefde van de Heer is groot

6De Heer is goed voor mensen zonder macht,

hij helpt hen als ze onderdrukt worden.

7Aan Mozes vertelde hij zijn plan,

aan Israël liet hij zijn macht zien.

8De Heer is goed, hij vergeeft ons.

Geduldig en vol liefde is hij.

9Hij blijft niet altijd boos,

zijn woede gaat voorbij.

10Hij wordt niet boos om iedere fout,

hij straft ons niet zo streng als we verdienen.

11-12Hij doet onze schuld ver weg,

zo ver als het westen is van het oosten.

Want zijn liefde voor ons is groot,

zo groot als de hele wereld.

13De Heer houdt van zijn volk,

zoals een vader van zijn kinderen houdt.

14Want hij weet hoe we gemaakt zijn,

hij heeft ons zelf uit aarde gevormd.

De liefde van de Heer verdwijnt nooit

15Een mens leeft maar kort.

Hij is net als een bloem in het gras

die maar heel even bloeit.

16De wind gaat waaien en de bloem verdwijnt,

niemand weet meer waar hij stond.

17Maar de liefde van de Heer verdwijnt nooit.

Hij houdt van mensen die hem trouw zijn.

De Heer is goed voor hen,

en voor hun kinderen en kleinkinderen.

18Als ze maar doen wat hij wil,

als ze maar luisteren naar zijn woorden.

Dank de Heer

19De Heer in de hemel is koning,

hij regeert over alles.

20Machtige engelen, dank de Heer.

Jullie die hem dienen en hem gehoorzaam zijn,

dank de Heer.

21Dank de Heer,

zon, maan en sterren, die doen wat hij wil.

22Dank hem, heel de wereld!

Dank hem, in de hemel en op aarde.

Ik dank de Heer

vanuit het diepst van mijn hart!