Bijbel in Gewone Taal (BGT)
26

Nog meer spreuken met vergelijkingen

261Dwaze mensen horen niet geƫerd te worden,

net zoals het niet hoort te sneeuwen in de zomer,

en niet hoort te regenen tijdens de oogst.

2Als iemand die onschuldig is, vervloekt wordt,

verdwijnt die vervloeking snel,

net zoals een mus snel wegvliegt,

en een zwaluw hoog aan de hemel verdwijnt.

3Dwaze mensen hebben straf nodig,

net zoals paarden teugels nodig hebben,

en ezels een zweep.

Spreuken over dwaze mensen

4Geef dwaze mensen geen dom antwoord,

want dan word je net zo dom als zij.

5Maar geef ze ook geen slim antwoord,

anders gaan ze denken dat ze wijs zijn.

6Als je een dwaas gebruikt als boodschapper,

doe je jezelf veel kwaad.

Het is alsof je je eigen voeten afhakt.

7Mensen zonder verstand kunnen geen wijze dingen zeggen,

net zoals mensen zonder benen niet kunnen lopen.

8Het is dom om dwaze mensen te bewonderen,

net zoals het dom is om een pijl vast te maken aan een boog.

9Niemand merkt het als een dwaas wijze woorden spreekt,

net zoals een dronken man niets merkt van een doorn in zijn hand.

10Het is dom om dwaze mensen voor je te laten werken,

of om iemand die je niet kent, in dienst te nemen,

net zoals het dom is om te schieten zonder te richten.

11Dwaze mensen doen steeds opnieuw domme dingen.

Ze lijken op honden die teruggaan naar hun eigen braaksel.

12Er is meer hoop voor dwaze mensen,

dan voor mensen die zichzelf heel wijs vinden.

Spreuken over luie mensen

13Luie mensen bedenken van alles om niet te hoeven werken.

Ze zeggen bijvoorbeeld: ā€˜Het is te gevaarlijk op straat!ā€™

14Luie mensen zitten vast aan hun bed,

net zoals deuren vastzitten aan de deurpost.

15Luie mensen scheppen het eten wel uit de pan,

maar ze zijn te lui om het in hun mond te stoppen.

16Luie mensen denken dat ze wijzer zijn dan iedereen.

Spreuken over domheid

17Bemoei je niet met de ruzie van anderen.

Dat is net zo dom als een hond zomaar aan zijn oren trekken.

18-19Het is verkeerd om een vriend te bedriegen

en dan te zeggen: ā€˜Het was maar een grap.ā€™

Dat is net zo slecht als mensen zomaar vermoorden.

Spreuken over ruziemaken

20Een ruzie houdt op als de ruziezoeker weg is,

net zoals vuur uitgaat als er geen hout meer is.

21Een ruziezoeker laat een ruzie steeds erger worden,

net zoals kolen en hout een vuur harder laten branden.

22Mensen luisteren graag naar roddels,

net zoals ze graag zoete dingen eten.

Spreuken over slechte plannen

23Mooie woorden kunnen slechte gedachten verbergen,

net zoals een laagje zilver een lelijke vaas kan verbergen.

24Mensen kunnen hun haat verbergen met mooie woorden,

maar toch blijven ze anderen bedriegen.

25Dus geloof hun vriendelijke woorden niet,

want in hun hart zijn ze slecht.

26Ook al verbergen ze hun haat nog zo goed,

uiteindelijk blijkt dat ze alleen maar kwaad willen.

27Iemand die een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in.

Iemand die een ander met een steen wil verpletteren,

wordt zelf door die steen verpletterd.

28Als je kwaadspreekt over anderen, heb je geen respect voor hen.

Als je hen met mooie woorden verleidt, veroorzaak je ellende.