Bijbel in Gewone Taal (BGT)
16

161Mensen twijfelen over allerlei dingen,

maar de Heer beslist wat er gebeurt.

2Mensen denken altijd van zichzelf dat ze goed leven,

maar de Heer kijkt of ze echt eerlijk zijn.

3Vertrouw op de Heer bij alles wat je doet.

Dan zullen al je plannen slagen.

4De Heer heeft alles gemaakt met een bedoeling.

Ook met slechte mensen heeft hij een plan:

die zal hij straffen op de dag dat hij komt.

5De Heer heeft een hekel aan mensen die zichzelf geweldig vinden.

Zij zullen zeker gestraft worden.

6De Heer vergeeft al je fouten, want hij is trouw en vol liefde.

Als je eerbied hebt voor de Heer, doe je nooit iets verkeerds.

7Als je leeft zoals de Heer het wil,

zullen zelfs vijanden vrede met je sluiten.

8Je kunt beter arm zijn en eerlijk,

dan rijk en oneerlijk.

9Mensen maken plannen voor hun leven,

maar de Heer bepaalt wat er gebeurt.

Spreuken over de koning

10Het oordeel van een koning is altijd juist,

want de Heer helpt hem als hij rechtspreekt.

11De Heer is een eerlijke rechter.

Hij bepaalt de straffen van mensen.

12Een koning blijft alleen heersen als zijn volk goed leeft.

Daarom heeft hij een hekel aan oneerlijke mensen.

13Een koning houdt van mensen die de waarheid spreken,

hij heeft eerlijke mensen lief.

14Een woedende koning kan mensen doden.

Daarom moeten wijze mensen hem rustig maken.

15Een vriendelijke koning geeft mensen kracht om te leven,

net zoals regen aan planten kracht geeft om te groeien.

Spreuken over wijs en goed leven

16Wijsheid is meer waard dan zilver,

en inzicht is kostbaarder dan goud.

17Als je eerlijk bent, doe je nooit iets verkeerds.

Als je goed probeert te zijn, zul je blijven leven.

18Als je jezelf geweldig vindt, gaat het fout met je,

het loopt verkeerd met je af.

19Je kunt beter eenvoudig leven met arme mensen,

dan in rijkdom leven met mensen die zichzelf geweldig vinden.

Spreuken over wijze mensen

20Als je goed luistert, zul je een goed leven hebben.

Als je op de Heer vertrouwt, zul je gelukkig zijn.

21Als je wijs bent, zullen mensen je verstandig noemen.

Als je wijze woorden spreekt, zullen mensen naar je luisteren.

22Als je inzicht hebt, krijg je een lang leven.

Als je dwaas bent, is dwaasheid je straf.

23Als je wijs bent, zeg je verstandige dingen.

Dan zullen de mensen naar je luisteren.

24Vriendelijke woorden geven mensen kracht,

net zoals zoete honing mensen sterk maakt.

25Soms denken mensen dat ze goed leven,

maar als ze sterven, blijkt dat ze slecht geleefd hebben.

26Mensen werken hard omdat ze moeten eten.

Anders sterven ze van de honger.

Spreuken over slechte mensen

27Slechte mensen zorgen voor veel ellende.

Met hun woorden maken ze alles kapot.

28Mensen die roddelen, veroorzaken ruzie.

Ze zorgen ervoor dat zelfs vrienden elkaar gaan haten.

29Slechte mensen bedriegen zelfs hun vrienden,

en ze zorgen ervoor dat ook zij verkeerd gaan leven.

30Mensen die doen alsof ze onrecht niet zien, doen zelf ook kwaad.

Mensen die doen alsof ze leugens niet horen, zijn zelf ook bedriegers.

Spreuken over allerlei dingen

31Als je goed en eerlijk leeft, zul je heel oud worden.

Oud worden is een prachtig geschenk.

32Je kunt beter geduldig zijn dan sterk,

je kunt beter rustig blijven dan iemand aanvallen.

33Mensen werpen het lot om hun toekomst te voorspellen,

maar de Heer bepaalt wat er gebeurt.

17

171Je kunt beter een stuk droog brood hebben en vrede,

dan een groot feestmaal en ruzie.

2Een wijze slaaf zal de plaats innemen van een dwaze zoon,

en hij zal met de andere zonen de erfenis delen.

3De Heer onderzoekt of onze gedachten goed zijn,

net zoals een smid kijkt of zilver en goud zuiver zijn.

Spreuken over leugens en bedrog

4Slechte mensen luisteren graag naar slechte woorden,

bedriegers luisteren graag naar leugens.

5Als je zwakke mensen onderdrukt, beledig je God.

Als je geniet van de ellende van anderen, word je gestraft.

6Het grootste geschenk voor grootouders zijn hun kleinkinderen,

en kinderen zijn trots op hun ouders.

7Het is vreemd als dwaze mensen mooie woorden spreken,

maar het is nog vreemder als goede mensen liegen.

8Mensen die anderen omkopen met geschenken,

denken dat ze daarmee overal succes zullen hebben.

9Als je je vrienden niet wilt verliezen, moet je hun fouten vergeven.

Want anders raak je de vriendschap kwijt.

Spreuken over ruzie en boosheid

10Verstandige mensen leren meer van één boze blik,

dan dwaze mensen leren van honderd strenge straffen.

11Ongehoorzame mensen willen alleen maar ruzie.

Daarom zullen ze streng gestraft worden.

12Het is gevaarlijker om een dwaas tegen te komen,

dan een berin waarvan de jongen zijn weggehaald.

13Als je slecht bent voor iemand die goed is voor jou,

zul je altijd in ellende leven.

14Een ruzie lijkt op een dijk die doorbreekt:

één verkeerd woord kan veel ellende veroorzaken.

15De Heer wil niet dat onschuldige mensen worden gestraft,

en dat schuldige mensen worden vrijgesproken.

Spreuken over het omgaan met anderen

16Als je dwaas bent, heb je niets aan geld,

want van geld word je niet wijs.

17Een vriend blijft je altijd trouw.

Een broer of zus helpt je in moeilijke tijden.

18Het is dom om de schulden van een ander te betalen.

Je bent een dwaas als je dat plechtig belooft.

19Mensen die graag ruziemaken, houden van geweld.

Mensen die spotten met anderen, worden zwaar gestraft.

20Onbetrouwbare mensen vinden geen geluk.

Mensen die liegen, komen in moeilijkheden.

21Dwaze kinderen doen hun ouders verdriet.

Ze geven hun ouders geen vreugde.

22Vrolijke gedachten houden je gezond,

maar sombere gedachten maken je ziek.

Spreuken over slechte mensen

23Slechte mensen zijn oneerlijk.

Ze laten andere mensen kwaad doen,

en betalen hen daarvoor.

24Verstandige mensen zoeken altijd naar wijsheid,

maar dwaze mensen zijn altijd zinloos bezig.

25Dwaze kinderen doen hun vader verdriet,

ze doen hun moeder pijn.

26Je mag onschuldige mensen geen boete geven.

Je mag goede en eerlijke mensen niet straffen.

Spreuken over zwijgen

27Verstandige mensen denken na voordat ze iets zeggen.

Wijze mensen blijven altijd kalm.

28Zelfs dwaze mensen lijken verstandig als ze zwijgen,

en domme mensen lijken wijs als ze hun mond houden.

18

Spreuken over slechte mensen

181Eigenwijze mensen doen alleen wat ze zelf willen.

Ze verzetten zich tegen goede raad.

2Dwaze mensen willen niet wijs worden.

Ze willen alleen hun eigen mening geven.

3Slechte mensen worden bespot.

Ze worden uitgelachen om hun slechte gedrag.

4De woorden van goede mensen geven kracht,

ze brengen wijsheid en geluk.

5Je mag schuldige mensen niet vrijspreken,

je mag onschuldige mensen niet straffen.

6Dwaze mensen zorgen met hun woorden voor ruzie.

Alles wat ze zeggen, geeft problemen.

7Dwaze mensen gaan dood door hun eigen woorden,

ze sterven omdat ze domme dingen zeggen.

8Mensen luisteren graag naar roddels,

net zoals ze graag zoete dingen eten.

Spreuken over een veilig leven

9Als je lui bent, maak je jezelf uiteindelijk kapot.

10Goede mensen zijn veilig bij de Heer,

net zo veilig als in een stad met een sterke toren.

11Rijke mensen denken dat ze veilig zijn,

ze denken dat hun bezit hen beschermt.

Spreuken over verstandige mensen

12Als je jezelf geweldig vindt, zul je het moeilijk hebben,

maar als je bescheiden bent, krijg je van iedereen respect.

13Als je meteen reageert zonder goed te luisteren,

ben je een dwaas en maak je jezelf belachelijk.

14De wil om te leven kan zieke mensen genezen.

Zonder die wil worden ze niet beter.

15Verstandige mensen zoeken naar kennis,

wijze mensen zoeken naar inzicht.

Spreuken over ruzie en macht

16Mensen die geschenken uitdelen,

krijgen daarmee aandacht van machtige mensen.

17Je moet altijd twee kanten van een verhaal horen,

want dan weet je pas wie er gelijk heeft.

18Je kunt een ruzie laten stoppen door het lot te werpen.

Zo kun je zelfs de grootste ruziemakers rustig krijgen.

19Het is makkelijker om een sterke stad te veroveren,

dan om een woedende vriend rustig te krijgen.

Spreuken over wijze woorden

20Als je wijze dingen zegt, voel je je goed.

Wijze woorden maken je gelukkig.

21Woorden kunnen goed doen of kwaad doen.

Denk dus goed na voordat je iets zegt.

Spreuken over het omgaan met anderen

22Een man die de juiste vrouw gevonden heeft, is gelukkig.

De Heer is goed voor hem.

23Als arme mensen om hulp smeken,

lachen rijke mensen hen uit.

24Als je veel vrienden hebt, krijg je snel problemen.

Eén echte vriend is goud waard.