Bijbel in Gewone Taal (BGT)
18

Spreuken over slechte mensen

181Eigenwijze mensen doen alleen wat ze zelf willen.

Ze verzetten zich tegen goede raad.

2Dwaze mensen willen niet wijs worden.

Ze willen alleen hun eigen mening geven.

3Slechte mensen worden bespot.

Ze worden uitgelachen om hun slechte gedrag.

4De woorden van goede mensen geven kracht,

ze brengen wijsheid en geluk.

5Je mag schuldige mensen niet vrijspreken,

je mag onschuldige mensen niet straffen.

6Dwaze mensen zorgen met hun woorden voor ruzie.

Alles wat ze zeggen, geeft problemen.

7Dwaze mensen gaan dood door hun eigen woorden,

ze sterven omdat ze domme dingen zeggen.

8Mensen luisteren graag naar roddels,

net zoals ze graag zoete dingen eten.

Spreuken over een veilig leven

9Als je lui bent, maak je jezelf uiteindelijk kapot.

10Goede mensen zijn veilig bij de Heer,

net zo veilig als in een stad met een sterke toren.

11Rijke mensen denken dat ze veilig zijn,

ze denken dat hun bezit hen beschermt.

Spreuken over verstandige mensen

12Als je jezelf geweldig vindt, zul je het moeilijk hebben,

maar als je bescheiden bent, krijg je van iedereen respect.

13Als je meteen reageert zonder goed te luisteren,

ben je een dwaas en maak je jezelf belachelijk.

14De wil om te leven kan zieke mensen genezen.

Zonder die wil worden ze niet beter.

15Verstandige mensen zoeken naar kennis,

wijze mensen zoeken naar inzicht.

Spreuken over ruzie en macht

16Mensen die geschenken uitdelen,

krijgen daarmee aandacht van machtige mensen.

17Je moet altijd twee kanten van een verhaal horen,

want dan weet je pas wie er gelijk heeft.

18Je kunt een ruzie laten stoppen door het lot te werpen.

Zo kun je zelfs de grootste ruziemakers rustig krijgen.

19Het is makkelijker om een sterke stad te veroveren,

dan om een woedende vriend rustig te krijgen.

Spreuken over wijze woorden

20Als je wijze dingen zegt, voel je je goed.

Wijze woorden maken je gelukkig.

21Woorden kunnen goed doen of kwaad doen.

Denk dus goed na voordat je iets zegt.

Spreuken over het omgaan met anderen

22Een man die de juiste vrouw gevonden heeft, is gelukkig.

De Heer is goed voor hem.

23Als arme mensen om hulp smeken,

lachen rijke mensen hen uit.

24Als je veel vrienden hebt, krijg je snel problemen.

Eén echte vriend is goud waard.