Bijbel in Gewone Taal (BGT)
15

Spreuken over goede woorden

151Boze mensen worden rustig als je vriendelijk tegen hen bent,

maar ze worden woedend als je hen beledigt.

2Wijze mensen laten door hun woorden zien dat ze wijs zijn,

maar dwaze mensen zeggen alleen maar domme dingen.

3De Heer ziet alles wat mensen doen,

hij let op goede en op slechte mensen.

4Vriendelijke woorden geven mensen kracht om te leven,

maar boze woorden maken mensen kapot.

Spreuken over goede en slechte mensen

5Dwaze kinderen luisteren niet naar de lessen van hun ouders.

Kinderen die wel luisteren, zijn verstandig.

6Goede mensen hebben een rijk leven,

maar slechte mensen krijgen alleen maar ellende.

7De woorden van wijze mensen geven inzicht,

maar van de woorden van dwaze mensen leer je niets.

8De Heer vindt offers van slechte mensen afschuwelijk,

maar het gebed van goede mensen hoort hij graag.

9De Heer vindt het afschuwelijk als mensen slecht leven,

maar hij houdt van mensen die goed willen leven.

10Als je verkeerd gaat leven, word je streng gestraft.

Als je niet luistert naar waarschuwingen, zul je sterven.

11De Heer weet alles van het land van de dood.

Dan weet hij zeker alles van de mensen die nog leven.

12Mensen die anderen bespotten, kunnen zelf niet tegen kritiek.

Ze luisteren nooit naar goede raad.

Spreuken over een gelukkig leven

13Als je vrolijk bent, komt er een lach op je gezicht,

maar als je verdrietig bent, voel je pijn in je hart.

14Verstandige mensen willen steeds wijzer worden,

maar dwaze mensen blijven liever dom.

15Als je arm bent, is het leven zwaar,

maar als je vrolijk bent, geniet je van elke dag.

16Je kunt beter arm zijn en eerbied hebben voor de Heer,

dan rijk zijn en leven in angst.

17Je kunt beter een eenvoudige maaltijd hebben en liefde,

dan een groot feestmaal en haat.

18Als je snel boos wordt, maak je een ruzie erger.

Blijf dus kalm, dan houdt de ruzie vanzelf op.

Spreuken over wijze en dwaze mensen

19Mensen die lui zijn, hebben een moeilijk leven,

maar het leven van eerlijke mensen is makkelijk.

20Wijze kinderen geven hun ouders vreugde.

Dwaze kinderen hebben voor hun ouders geen enkel respect.

21Onverstandige mensen genieten van domheid.

Verstandige mensen doen precies de juiste dingen.

22Plannen mislukken door te weinig overleg,

maar ze slagen door veel goede raad.

23Het is fijn als iemand precies het goede zegt.

Goede woorden op het juiste moment zijn geweldig!

24Verstandige mensen hebben een lang leven.

Ze blijven ver van het land van de dood.

Spreuken over slechte mensen

25De Heer vernietigt de huizen van mensen die zichzelf geweldig vinden,

maar hij beschermt het bezit van mensen zonder macht.

26De Heer vindt slechte plannen afschuwelijk,

maar hij houdt van vriendelijke woorden.

27Mensen die zich laten omkopen, zullen sterven,

maar mensen die altijd eerlijk zijn, zullen in vrede leven.

Spreuken over luisteren

28Goede mensen denken eerst na voordat ze antwoord geven.

De woorden van slechte mensen brengen alleen maar ellende.

29De Heer luistert niet naar slechte mensen,

hij hoort alleen het gebed van goede mensen.

30Een vriendelijke blik maakt mensen blij,

en een goed bericht geeft mensen kracht.

31Je bent wijs als je leert van het leven.

32Als je niet luistert naar kritiek, blijf je dom,

maar als je luistert naar goede raad, word je wijs.

Spreuken over de Heer

33Als je eerbied hebt voor de Heer, word je steeds wijzer.

Als je bescheiden bent, krijgen mensen respect voor je.