Bijbel in Gewone Taal (BGT)
12

Spreuken over goede mensen

121Als je graag leert, wil je veel begrijpen,

maar als je een hekel hebt aan wijze lessen, ben je dom.

2De Heer is goed voor goede mensen,

maar hij straft mensen die slechte plannen maken.

3Met slechte mensen loopt het verkeerd af,

maar met goede mensen gaat het altijd goed.

4Een man met een geweldige vrouw heeft succes,

maar een man met een slechte vrouw wordt ziek.

5Goede mensen maken altijd eerlijke plannen,

maar slechte mensen liegen en bedriegen alleen maar.

6De woorden van slechte mensen kunnen je doden,

maar de woorden van goede mensen kunnen je redden.

7Slechte mensen verdwijnen en worden vergeten,

maar aan goede mensen blijft iedereen denken.

8Hoe wijzer iemand is, hoe meer hij wordt bewonderd.

Hoe dommer iemand is, hoe meer hij wordt uitgelachen.

Spreuken over bezit

9Je kunt beter rijk zijn en geen waardering krijgen,

dan arm zijn en opscheppen over jezelf.

10Goede mensen zorgen goed voor hun vee,

maar slechte mensen behandelen hun dieren slecht.

11Als je hard werkt op je akker, heb je genoeg te eten.

Als je zinloze dingen doet, ben je dom.

12Slechte mensen doen kwaad en sterven,

maar het leven van goede mensen is zinvol.

Spreuken over spreken en zwijgen

13Slechte mensen komen in gevaar door hun leugens,

maar goede mensen zijn altijd veilig.

14Als je goede dingen zegt, heb je succes.

Als je goede dingen doet, heb je daar voordeel van.

15Wijze mensen luisteren naar goede raad,

maar dwaze mensen denken dat ze alles zelf wel weten.

16Als dwaze mensen boos zijn, laten ze dat meteen merken,

maar als wijze mensen beledigd worden, zwijgen ze.

17Als je de waarheid vertelt bij de rechter, ben je eerlijk,

maar als je dat niet doet, ben je een bedrieger.

18Dwaze woorden kunnen mensen veel pijn doen,

maar wijze woorden kunnen mensen beter maken.

19De waarheid blijft altijd bestaan,

maar leugens duren maar kort.

20Mensen die kwaad willen, zijn bedriegers.

Mensen die vrede willen, worden gelukkig.

21Goede mensen worden niet getroffen door rampen,

maar slechte mensen krijgen veel ellende.

22De Heer vindt het afschuwelijk als mensen liegen,

maar hij houdt van eerlijke mensen.

23Verstandige mensen scheppen niet op over hun kennis,

maar dwaze mensen laten steeds merken hoe dom ze zijn.

Spreuken over hard werken

24Als je hard werkt, word je een leider,

maar als je lui bent, word je een slaaf.

25Ellende maakt mensen verdrietig,

maar vriendelijke woorden maken hen gelukkig.

26Goede mensen hebben het beter dan slechte mensen,

want met slechte mensen loopt het verkeerd af.

27Luie mensen bereiken niets,

maar mensen die hard werken, worden rijk.

28Als je goed en eerlijk bent, zul je leven.

Dan zal je leven lang en gelukkig zijn.