Bijbel in Gewone Taal (BGT)
21

Israƫl verslaat de koning van Arad

211In de Negev-woestijn lag de stad Arad. De koning van die stad was een KanaƤniet. Hij hoorde dat de Israƫlieten via de stad Atarim op weg waren naar zijn stad. Hij viel de Israƫlieten aan, en nam een aantal van hen gevangen.

2Toen deden de IsraĆ«lieten een belofte aan de Heer. Ze zeiden: ā€˜Als u ervoor zorgt dat wij onze vijanden verslaan, zullen we hun steden helemaal verwoesten.ā€™ 3De Heer deed wat de IsraĆ«lieten wilden. Hij zorgde ervoor dat ze de KanaƤnieten versloegen. De IsraĆ«lieten doodden alle mensen, en ze verwoestten hun steden.

De plaats waar dat gebeurde, noemden ze Chorma.

De Heer straft het volk met slangen

4De Israƫlieten reisden verder, van de berg Hor in de richting van de Rietzee. Ze moesten om het land Edom heen reizen.

Onderweg werd het volk ongeduldig. 5Ze zeiden tegen God en tegen Mozes: ā€˜Waarom hebben jullie ons uit Egypte weggehaald? Moeten we hier sterven in de woestijn? We hebben geen brood en geen water. En we hebben zoā€™n hekel aan dat afschuwelijke manna.ā€™

6Toen stuurde de Heer giftige slangen op de Israƫlieten af. Heel veel mensen werden gebeten en stierven.

Mozes maakt een slang van koper

7Toen kwamen er mensen bij Mozes die zeiden: ā€˜We hebben een grote fout gemaakt. Want we hebben ons verzet tegen u en tegen de Heer. Vraag alstublieft aan de Heer of hij ons van die slangen wil bevrijden.ā€™ Toen bad Mozes voor het volk.

8De Heer zei tegen Mozes: ā€˜Maak een slang van koper en zet die op een paal. Iedereen die gebeten is, moet naar die slang kijken. Dan zal hij blijven leven.ā€™

9Mozes maakte een slang en zette die op een paal. Iedereen die gebeten was en die omhoogkeek naar de koperen slang, bleef leven.

De Israƫlieten reizen verder

10De Israƫlieten reisden verder, en zetten hun tenten op in Obot. 11Van Obot gingen ze verder naar Ijje-HaƤbarim. Die plaats ligt in de woestijn ten oosten van Moab. 12En daarna zetten ze hun tenten op in het dal van de rivier de Zered.

13Weer reisden ze verder. Hun volgende kamp was aan de overkant van de rivier de Arnon. Die rivier stroomt door de woestijn. Het is de grens tussen het land Moab en het gebied van de Amorieten. 14(De Arnon wordt ook genoemd in het Boek van de Oorlogen van de Heer. Daar staat: ā€˜De stad Waheb ligt in Sufa, bij de riviertjes die samen de Arnon vormen. 15Die riviertjes lopen tot de plaats Ar, bij de grens met Moab.ā€™)

16De IsraĆ«lieten gingen verder naar de bron bij BeĆ«r. Daar had de Heer tegen Mozes gezegd: ā€˜Roep het volk bij elkaar, dan zal ik zorgen voor water.ā€™

17De Israƫlieten zongen bij Beƫr dit lied:

ā€˜Kom, bron, geef ons water!

We zingen over jou:

18Koningen zochten hier naar water,

machtige heersers hebben jou gegraven.ā€™

Vanuit de woestijn gingen de Israƫlieten verder, naar de plaats Mattana. 19Daarna gingen ze naar de plaats Nachaliƫl, en verder naar Bamot. 20Van Bamot gingen ze naar de vlakte van Moab, en verder naar de berg Pisga. Op de top van die berg kon je uitkijken over de woestijn van Juda.

Het volk wil door het land van Sichon

21De IsraĆ«lieten stuurden boodschappers naar Sichon, de koning van de Amorieten. Ze vroegen hem: 22ā€˜Wilt u ons toestemming geven om door uw land te reizen? We zullen niet op uw akkers of in uw wijngaarden komen. We zullen geen water uit uw bronnen gebruiken. En we zullen in uw land steeds op de hoofdweg blijven.ā€™

Israƫl verslaat koning Sichon

23Maar Sichon gaf de Israƫlieten geen toestemming om door zijn gebied te reizen. Hij riep zijn hele leger bij elkaar en ging de Israƫlieten tegemoet. Bij de plaats Jahas, in de woestijn, viel hij de Israƫlieten aan.

24Maar de Israƫlieten versloegen Sichon. Ze veroverden zijn hele land, van de rivier de Arnon tot aan de rivier de Jabbok. De Jabbok is de grens met het land van de Ammonieten. Die grens werd goed verdedigd.

25De Israƫlieten veroverden alle steden van de Amorieten. Ze gingen er wonen, ook in Chesbon en in de dorpen daaromheen. 26Chesbon was de stad waar koning Sichon gewoond had. Sichon had eerder oorlog gevoerd tegen de koning van Moab. Hij had toen heel Moab veroverd, tot aan de rivier de Arnon.

De Israƫlieten zingen een lied

27Nu volgt een lied over de stad Chesbon:

ā€˜Kom naar de stad Chesbon,

waar koning Sichon heeft gewoond.

Bouw de stad weer op!

28Ooit kwam er een leger uit Chesbon,

het leger van koning Sichon.

Dat leger verwoestte de steden van Moab.

In de heuvels langs de rivier

werden alle mensen gedood.

29Ach, volk van Moab, jullie zijn verslagen.

Jullie mannen moesten vluchten,

jullie vrouwen werden meegenomen

door Sichon, de koning van de Amorieten.

30Maar wij, de Israƫlieten, hebben Sichon verslagen!

We hebben zijn land veroverd,

van Chesbon tot aan Dibon.

Het is verwoest,

tot aan Nofach bij Medeba.ā€™

Israƫl verslaat koning Og

31-32Mozes stuurde mannen naar de stad Jazer om te zien hoe sterk die stad was. De Israƫlieten veroverden de dorpen rond Jazer en verjaagden de Amorieten daar. Daarna gingen de Israƫlieten in het land van de Amorieten wonen.

33De IsraĆ«lieten trokken verder, in de richting van het land Basan. Toen kwam Og, de koning van Basan, met zijn hele leger op hen af. Hij viel de IsraĆ«lieten aan bij EdreĆÆ. 34Maar de Heer zei tegen Mozes: ā€˜Wees niet bang voor Og. Ik zal hem, zijn volk en zijn land in jullie macht geven. Doe met Og hetzelfde als met Sichon, de koning van de Amorieten, die in Chesbon woonde.ā€™

35Toen versloegen de Israƫlieten koning Og, zijn zonen en zijn hele leger. Er bleef niemand over. Zo veroverden ze het land.