Bijbel in Gewone Taal (BGT)
4

Eerste toespraak van Elifaz

Job moet op God blijven vertrouwen

41Toen zei Elifaz uit Teman tegen Job:

2‘Misschien word je boos als ik tegen je spreek,

maar toch wil ik je graag iets zeggen.

Luister alsjeblieft naar mij.

3Toen andere mensen het moeilijk hadden,

toen heb jij ze geholpen.

Je gaf ze goede raad,

je gaf ze weer moed.

4Als het slecht ging met anderen,

dan hielpen jouw woorden hen.

Jij gaf hun nieuwe kracht.

5Maar nu het met jouzelf niet goed gaat,

nu verlies je de moed.

Nu jou een ramp is overkomen,

nu heb je geen hoop meer.

6Maar je hoeft niet bang te zijn,

je kunt op God vertrouwen!

Want je hebt altijd eerbied voor God gehad,

je hebt altijd goed geleefd.

Goede mensen worden niet gestraft

7God doodt geen onschuldige mensen,

hij laat eerlijke mensen niet zomaar verdwijnen.

Dat weet je toch, Job!

8Maar slechte mensen worden vernietigd.

Mensen die anderen laten lijden, worden gestraft.

Zij moeten zelf lijden.

9Want als God kwaad op hen wordt, sterven ze.

Als hij woedend wordt, blijft er niets van hen over.

10Slechte mensen lijken zo sterk als brullende leeuwen,

maar op een dag laat God hen zwijgen.

11Dan kunnen ze niet meer roven en doden.

Dan zijn ze voorgoed vernietigd,

dan is er geen spoor meer van hen te vinden.

Voor God is niemand volmaakt

12Maar luister, ik heb een boodschap gekregen.

Eens hoorde ik een stem, een zacht gefluister.

13Het was midden in de nacht,

ik was in een diepe slaap

en ik had een nare droom.

14Ik werd opeens doodsbang,

mijn hele lichaam trilde.

15Ik voelde een koude adem over mijn gezicht gaan,

en ik schrok enorm.

16Vlak voor mij was iets,

maar ik kon het niet goed zien.

Toen hoorde ik een zachte stem, die zei:

17‘Voor God is niemand zonder fouten,

voor God is niemand volmaakt.

18God vertrouwt zelfs zijn engelen niet,

zelfs bij zijn engelen ziet hij gebreken.

19Dan zijn mensen voor hem zeker niet volmaakt!

Hun lichaam is zwak,

het is alleen maar stof.

20Mensen kunnen zomaar doodgaan.

’s Ochtends zijn ze er nog,

maar ’s avonds zijn ze voorgoed verdwenen.

21Ze worden opeens uit het leven weggehaald.

Ze sterven, zonder te weten waarom.’’

5

Alle ellende komt uit mensen zelf

51Elifaz zei verder:

‘Je kunt wel schreeuwen van woede, Job,

maar denk je dat er iemand zal reageren?

Niemand in de hemel geeft antwoord op je vragen.

2Mensen die boos zijn op God, zijn dom.

Door hun boosheid sterven ze veel te vroeg.

3Ik heb gezien hoe het met zulke mensen afloopt.

Eerst gaat het heel goed met hen,

maar dan gebeuren er plotseling rampen.

4Hun kinderen zijn nergens meer veilig.

Niemand wil die mensen nog beschermen,

niemand komt hen helpen.

5Slechte mensen zaaien wel,

maar anderen eten hun hele oogst op.

Hongerige mensen pakken alles van hen af.

6Al die ellende heeft een oorzaak,

die rampen gebeuren niet toevallig.

7Die ellende komt uit mensen zelf.

Het lijden hoort bij hen,

zoals vlammen horen bij vuur.

Job moet God om hulp vragen

8Als ik jou was, Job,

zou ik God om hulp vragen.

9Want God doet bijzondere dingen,

dingen die mensen niet begrijpen.

Hij doet wonderen, ontelbaar veel.

10Hij laat het regenen op de aarde,

hij geeft water aan de planten op het land.

11God geeft gewone mensen macht.

Mensen die verdriet hebben, maakt hij gelukkig.

12Maar als slechte mensen verkeerde plannen maken,

zorgt God ervoor dat ze niets bereiken.

13Als mensen zichzelf wijs vinden,

zorgt God ervoor dat hun slimme plannen mislukken.

14Hij maakt het donker om hen heen,

midden op de dag zien ze niets meer.

15God helpt mensen zonder macht,

hij beschermt hen tegen hun onderdrukkers.

16God geeft arme mensen weer hoop,

hij maakt een eind aan onrecht.

Wat God doet, is goed

17Wees blij als de machtige God je straft,

verzet je niet tegen hem.

18Want God doet je wel pijn,

maar hij verzorgt je wonden ook.

Hij slaat en geneest met dezelfde hand.

19Telkens weer redt God je uit gevaar,

geen kwaad zal je overkomen.

20Als er hongersnood is, houdt God je in leven.

Als er oorlog is, redt hij je van de dood.

21Als mensen kwaad over je spreken, raakt het je niet.

Als mensen geweld gebruiken, ben je niet bang.

22Als het land verwoest wordt door droogte,

heb jij daar geen last van.

Voor wilde dieren heb je geen angst.

23Je akkers zullen altijd vruchtbaar zijn,

wilde beesten vallen je niet aan.

24Er zal vrede zijn in je huis.

En als je je schapen telt,

mis je er niet één.

25Je zult veel nakomelingen hebben,

zo veel als er gras op de aarde is.

26Na een lang en goed leven zul je sterven,

als voor jou het juiste moment gekomen is.

27Job, dat hebben mijn vrienden en ik ontdekt.

Alles wat ik je verteld heb, is waar.

Denk er goed over na, want zo is het.’

6

Antwoord van Job aan Elifaz

Job heeft veel verdriet

61Toen zei Job tegen zijn vrienden:

2‘Vrienden, jullie begrijpen niet hoe boos ik ben,

jullie zien niet hoe ik moet lijden!

3Mijn verdriet is te groot, mijn pijn is te zwaar.

Daarom sprak ik zonder na te denken.

4De machtige God voert oorlog tegen mij.

Hij schiet pijlen op mij af,

zijn giftige pijlen raken mij diep.

Hij maakt me doodsbang.

5Ik schreeuw het uit van pijn,

zoals een dier schreeuwt van honger.

6-7Ik wil dit lijden niet meer,

het is afschuwelijk.

Het is net als met eten dat geen smaak heeft:

dat mag je toch weigeren?

Job heeft geen hoop meer

8Laat toch gebeuren wat ik vraag,

laat God toch doen wat ik wil!

9Laat hij me vernietigen,

laat hij een eind aan mijn leven maken!

10Dat zou me troosten.

Dan zou ik blij zijn, ondanks alle pijn.

Ik ben hem toch altijd trouw geweest?

Ik heb toch steeds gedaan wat hij van me vroeg?

11Ik kan niet langer wachten op de dood,

ik heb geen geduld meer.

12Ik voel me zwak en moe.

13Niets kan me nog helpen,

het komt nooit meer goed met mij.

Job is teleurgesteld in zijn vrienden

14Iemand die zijn vriend in de steek laat,

heeft ook geen eerbied voor de machtige God.

15-18Ik ben teleurgesteld in jullie, mijn vrienden,

zoals iemand teleurgesteld is die water zoekt in de woestijn

en alleen maar een droog dal vindt.

In de winter is het dal vol water,

maar in de zomer is het droog.

Al het water is verdwenen.

19Uit verre landen komen handelaars.

Vol hoop gaan ze op zoek naar water,

20maar ze vinden alleen een droog dal.

Ze zijn teleurgesteld, ze voelen zich bedrogen.

21Zo teleurgesteld ben ik ook in jullie.

Jullie zien mijn ellende,

maar jullie schrikken en zijn alleen maar bang.

22Nooit heb ik jullie iets gevraagd,

nooit wilde ik een geschenk van jullie.

23Als ik werd onderdrukt,

vroeg ik jullie niet om hulp.

Als ik door vijanden werd aangevallen,

hoefden jullie me niet te beschermen.

24Zeg maar wat jullie denken, ik luister.

Vertel me maar wat ik fout gedaan heb.

Job zegt dat hij onschuldig is

25Ik wil graag de waarheid horen,

maar aan jullie beschuldigingen heb ik niets.

26Jullie hebben kritiek op mijn woorden,

maar jullie zien niet hoe wanhopig ik ben.

27Jullie hebben geen gevoel!

Jullie zouden zelfs een kind of een vriend verkopen

om er zelf rijk van te worden.

28Kijk naar mij, en zeg eens eerlijk:

Sta ik tegen jullie te liegen?

29Beschuldig mij niet langer.

Veroordeel mij niet,

want ik heb geen schuld.

30Ik vertel geen leugens,

ik weet heel goed wat lijden is.