Bijbel in Gewone Taal (BGT)
41

God bepaalt wat er gebeurt

411God zegt: ‘Volken van de wereld, wees stil en luister naar mij! Kom hierheen en luister. Jullie moeten goed nadenken voordat je iets zegt. We moeten samen overleggen en zien wie er gelijk heeft.

2Wie heeft er een koning laten komen uit het oosten? En wie heeft die koning zo veel macht gegeven? Dat ben ik! Ik heb ervoor gezorgd dat hij macht heeft over andere volken en hun koningen. Zijn leger jaagt ze allemaal weg, ze verdwijnen als stof dat wegwaait in de wind. 3Want die koning en zijn leger zijn enorm snel. Niemand houdt ze tegen.

4Wie heeft dat allemaal laten gebeuren? Dat ben ik, de Heer! En wie bepaalt steeds wat er gaat gebeuren? Dat ben ik! Ik was er al in het begin, en ik zal er ook aan het einde zijn.’

De volken van de wereld zijn bang

5De volken van de wereld schrikken als ze die nieuwe koning zien komen. Ze zijn heel bang. 6Ze komen bij elkaar en ze willen elkaar helpen. Ze zeggen tegen elkaar: ‘We moeten sterk zijn!’

7Ze zoeken hulp bij hun goden. Ze maken een beeld en bedekken het met een laagje goud. Ze bekijken het beeld en zeggen tegen elkaar: ‘Dat hebben we goed gedaan!’ Dan zetten ze het beeld stevig vast, zodat het niet omvalt.

Israël is Gods dienaar

God heeft Israël uitgekozen

8God zegt tegen zijn volk: ‘Israël, jij bent mijn dienaar. Ik heb jou uitgekozen. Je stamt af van mijn vriend Abraham. 9Ik heb je geroepen, ik heb je weggehaald uit verre landen. Volk van Israël, jij bent mijn dienaar. Ik heb jou uitgekozen, ik heb je nooit in de steek gelaten.

10Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je. Je hoeft geen angst te hebben, want ik ben jouw God. Ik zal je helpen, ik zal je sterk maken. Met mijn hulp zul je de vijanden overwinnen.

11Alle vijanden die jou haten, zullen spijt krijgen. Al je tegenstanders zullen diep vernederd worden, al je vijanden zullen verdwijnen. 12Je kunt ze wel gaan zoeken, maar je vindt ze niet meer. Want er blijft niets van hen over. Er blijft helemaal niets over van de vijanden die tegen je gevochten hebben.

God helpt het kleine volk van Israël

13Ik ben de Heer, je God. Ik houd je vast, en ik zeg: Israël, je hoeft niet bang te zijn. Ik zal je helpen. 14Ook al ben je maar klein, je hoeft niet bang te zijn. Ik zal je helpen. Ik, de heilige God van Israël, zal je bevrijden.

15Ik zal ervoor zorgen dat jij je vijanden verslaat. Ook al zijn ze sterk en machtig, jij zult ze overwinnen. 16Je zult je vijanden wegjagen. Ze zullen verdwijnen als stof dat wegwaait in de wind.

Als dat gebeurt, zul je juichen en zingen voor mij, de heilige God van Israël.’

God zorgt voor water in de woestijn

17De Heer zegt: ‘De arme mensen van mijn volk zoeken overal naar water, maar ze vinden het niet. Ze hebben zo’n dorst dat ze geen kracht meer hebben. Maar ik, de God van Israël, zal hen helpen. Ik laat hen niet in de steek.

18Uit kale heuvels zal ik rivieren laten stromen. En in het dal laat ik waterbronnen ontstaan. Ik zal zorgen dat er meren komen in de woestijn. En dat er water omhoogkomt uit de droge grond. 19Ik zorg voor bomen en planten in de woestijn, ze zullen groeien en bloeien.

20Alle mensen zullen het zien. En ze zullen weten dat ik, de Heer, dat allemaal gedaan heb. Ze zullen begrijpen dat ik, de heilige God van Israël, dat allemaal gemaakt heb.’

De goden kunnen helemaal niets

21De Heer, de koning van Israël, zegt: ‘Goden van de volken, kom hierheen en bewijs dat jullie gelijk hebben. 22Kom dichterbij, en vertel mij en mijn volk wat er zal gebeuren. Vertel ook maar wat er vroeger gebeurd is. Misschien kunnen ik en mijn volk er iets van leren. 23Als jullie iets over de toekomst kunnen vertellen, dan weten we dat jullie echte goden zijn. Doe iets, iets goeds of iets slechts. Doe iets waarvan we onder de indruk zijn.

24Maar nee, jullie kunnen helemaal niets. Jullie hebben geen enkele macht. Het is verschrikkelijk als mensen op jullie vertrouwen.’

Alleen God bepaalt de toekomst

25God zegt tegen de goden: ‘Vanuit het oosten, waar de zon opkomt, liet ik een koning komen. Die koning heeft laten zien hoe machtig ik ben. Hij heeft veel volken verslagen, en hun leiders heeft hij gedood.

26Hebben jullie dat lang geleden al voorspeld? Hebben jullie gezegd dat die koning zou komen? Kunnen de mensen nu zeggen: ‘Ja, de goden hadden gelijk’? Nee! Niemand van jullie heeft voorspeld dat die koning zou komen. Niemand van jullie heeft mij en mijn volk iets verteld. Jullie lieten niets van je horen!

27Ik was de eerste die het in Jeruzalem bekendmaakte. Ik stuurde een boodschapper naar de stad die zei: ‘Let op, de koning komt eraan!’

28Goden, ik kijk naar jullie. Maar niemand van jullie kan mij en mijn volk raad geven. Niemand kan mijn vragen beantwoorden. 29Jullie kunnen niets, jullie hebben geen enkele macht. Jullie zijn maar beelden die helemaal niets betekenen.’

42

Gods dienaar is eerlijk

421God zegt: ‘Volken van de wereld, kijk! Dit is mijn dienaar, hem zal ik steunen. Hij is de dienaar die ik uitgekozen heb. Mijn liefde voor hem is groot, aan hem heb ik mijn geest gegeven. Hij zal alle volken leren om goed en eerlijk te zijn.

2Mijn dienaar schreeuwt niet, hij gaat niet roepend de straat op. 3Zwakke mensen zal hij niet nog zwakker maken. Mensen zonder kracht zal hij niet kapotmaken. Hij zal zorgen dat iedereen eerlijk behandeld wordt. 4Hij zal niet aarzelen. Hij gaat door met zijn werk totdat er overal op aarde eerlijke rechters zijn.

Alle volken verlangen naar de lessen en regels van mijn dienaar.’

Gods dienaar zal een voorbeeld zijn

5-9God, de Heer, zegt tegen zijn volk: ‘Israël, ik heb jou geroepen, jij moet mijn opdracht uitvoeren. Ik zal je helpen en beschermen. Ik zal zorgen dat jij de mensen vrede brengt. Ik maak jou een redder voor alle volken. Jij zult alles veranderen. Blinde mensen zullen weer zien, gevangenen zullen uit het donker bevrijd worden.

Ik ben de Heer, dat is mijn naam. Ik deel mijn macht met niemand. Ik wil niet dat andere goden ook vereerd worden. Alles wat ik vroeger over de toekomst zei, dat is gebeurd. En nu vertel ik iets nieuws over de toekomst. Ik vertel het je nu al, voordat het begint.’

Dat zegt God, de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij heeft de hemel als een koepel boven de aarde gemaakt. En hij heeft alles gemaakt wat op de aarde groeit. Hij heeft de mensen op aarde adem gegeven om te kunnen leven.

Iedereen moet zingen voor de Heer

10Volken op aarde, zing een nieuw lied voor de Heer. Juich voor de Heer, overal op aarde! Alle mensen op aarde moeten voor hem zingen. Zing voor de Heer, iedereen die woont op de eilanden of aan de kust. Juich, zeemannen, en alles wat leeft in de zee!

11Zing, inwoners van de steden en de dorpen. Juich, jullie die in de woestijn of tussen de rotsen wonen. Roep vanaf de hoogste bergen. 12Juich voor de Heer! Vertel overal op aarde hoe machtig hij is.

De Heer zal zijn vijanden verslaan

13De Heer zal strijden als een held. Hij gaat op weg met zijn legers, en hij geeft bevel om de vijanden te verslaan. Hij laat trompetten klinken, hij schreeuwt: ‘Val aan!’ En dapper verslaat hij zijn vijanden.

De Heer zal Israël bevrijden

De Heer zal niet langer zwijgen

14De Heer zegt: ‘Ik heb al heel lang niets gezegd. Ik zweeg, ik hield me in. Maar nu schreeuw ik! Ik schreeuw het uit als een vrouw die een kind krijgt.

15-16Er zal niets meer groeien op de bergen en de heuvels. Rivieren laat ik verdwijnen, meren zullen opdrogen.

Zo zal ik voor mijn volk een weg maken. Ze weten niet waar ze heen moeten, maar ik zal hun de weg wijzen. Ik zal met hen meegaan over onbekende paden. Overal waar het donker is, zal ik zorgen voor licht. En als een pad te steil is, zal ik het vlak maken.

Dat zal ik allemaal doen! 17En dan zullen de mensen zich schamen, omdat ze godenbeelden vereerden en daarop vertrouwden.’

Israël lijkt wel doof en blind

18De Heer zegt tegen zijn volk: ‘Israël, je lijkt wel doof. Luister toch eens goed! Je lijkt wel blind. Doe je ogen toch eens open! 19Niemand is zo doof en blind als jij, mijn dienaar Israël. Nee, niemand is zo doof als de dienaar die ik gestuurd heb. Niemand is zo blind als het volk dat ik gestraft heb. Niemand is zo blind als jij, mijn dienaar Israël. 20Je ogen zien veel, maar je onthoudt niets. Je oren zijn open, maar je hoort niets.’

Israël wil niet luisteren

21De Heer wilde zijn volk iets leren. Hij wilde dat ze naar zijn wetten en lessen zouden luisteren. Dan zouden ze bevrijd kunnen worden.

22Maar zijn volk wilde niet luisteren. Nu zijn ze alles kwijt, hun land is leeggeroofd door hun vijanden. De Israëlieten zitten gevangen. Ze zijn door vijanden meegenomen en opgesloten. Maar niemand haalt hen terug, niemand wil hen bevrijden.

Jesaja wil dat Israël nadenkt

23Volk van Israël, denk hier goed over na, en leer ervan! 24Wie heeft ervoor gezorgd dat jullie meegenomen werden? En dat de steden leeggeroofd zijn? Dat was de Heer. Dat deed hij omdat jullie je tegen hem verzet hadden. Jullie deden niet wat hij zei. Jullie wilden niet luisteren naar zijn lessen.

25De Heer was woedend, daarom heeft hij jullie gestraft. Er kwam oorlog en geweld, jullie werden bedreigd door vuur en vlammen. Maar jullie begrepen niet waarom. Jullie hebben er niets van geleerd.

43

De Heer zal Israël redden

431De Heer zegt tegen zijn volk: ‘Israël, wees niet bang, ik zal je bevrijden. Want ik heb je gemaakt, ik heb je het leven gegeven. Ik heb jou je naam gegeven, jij bent van mij!

2Als je door water heen moet, zal ik bij je zijn. Als je rivieren oversteekt, zul je niet verdrinken. Als je door vuur loopt, zul je niet verbranden. De vlammen zullen je geen pijn doen. 3-4Want ik, de Heer, ben jouw God. Ik ben de heilige God van Israël, en ik zal je bevrijden.

Israël, jij bent heel belangrijk voor mij, je bent heel veel waard. Ik houd zo veel van je! Voor jou gaf ik Egypte, Nubië en Seba weg. Voor jou geef ik alles weg, alle mensen en alle volken van de wereld.

5Wees niet bang, want ik zal bij je zijn. Ik haal je nakomelingen terug uit het oosten en uit het westen. 6Tegen het noorden zeg ik: ‘Geef mijn volk terug.’ Tegen het zuiden zeg ik: ‘Laat mijn volk gaan!’ Tegen alle verre landen zeg ik: ‘Breng mijn volk weer terug. 7Breng de Israëlieten allemaal terug. Ze zijn naar mij genoemd. Ik heb hen gemaakt ter ere van mijzelf, ik heb hun het leven gegeven.’’

De Heer is de enige God

8De Heer zegt tegen zijn volk: ‘Jullie moeten komen. Jullie zijn blind, ook al hebben jullie ogen. Jullie zijn doof, ook al hebben jullie oren. 9Ook de andere volken zijn gekomen, ze zijn er allemaal. Vraag die andere volken eens of hun goden de toekomst voorspeld hebben. Als ze zeggen van wel, kunnen ze dat dan ook bewijzen?

10Volk van Israël, jullie zijn het bewijs dat ik gelijk heb. Jullie zijn mijn dienaren. Ik heb jullie uitgekozen, omdat ik wil dat jullie mij kennen en me vertrouwen. Ik wil dat jullie zeggen: ‘De Heer is de enige God. Er is nooit een andere god geweest en er zal nooit een andere god zijn.’ 11Ik ben de Heer, ik alleen. Er is geen andere god die mensen kan bevrijden.

12Ik zei dat jullie bevrijd zouden worden. En ik heb jullie ook bevrijd! Jullie hebben het van mijzelf gehoord, en niet van een ander. Jullie zijn het bewijs dat ik echt God ben. 13En ik zal altijd jullie God zijn. Niemand kan mijn macht kleiner maken. En niemand kan tegenhouden wat ik van plan ben.’

De Heer zal zijn volk bevrijden

14De Heer zegt tegen zijn volk Israël: ‘Ik ben de heilige God, ik ben jullie bevrijder. Om jullie te redden, stuur ik een leger naar de stad Babel. Alle inwoners zullen vluchten. Ze zullen huilend wegvluchten met hun schepen.

15Ik ben de Heer, jullie heilige God. Ik heb jullie gemaakt, ik ben jullie koning. 16Ik ben de Heer, die voor jullie een pad door de zee maakte. 17Ik stuurde het leger van de Egyptenaren achter jullie aan, met hun paarden en wagens. Maar door mij vielen ze allemaal op de grond. Ze stonden niet meer op. Het hele leger verdween, als een kaars die opbrandt.

18Maar denk niet alleen aan wat er gebeurd is. Kijk niet alleen terug naar het verleden. 19Want ik ga iets nieuws doen. Het is zelfs al begonnen, heb je het niet gemerkt?

Ik maak een weg door de woestijn, en ik laat er rivieren stromen. 20De dieren in de woestijn zullen mij eren, omdat ik voor water zorg. En ook jullie zullen water kunnen drinken. Want jullie zijn het volk dat ik uitgekozen heb. 21Jullie zijn het volk dat ik gemaakt heb. En jullie zullen aan iedereen vertellen hoe machtig ik ben.’

De Heer is teleurgesteld in zijn volk

22De Heer zegt: ‘Volk van Israël, jullie hebben niet tot mij gebeden! Jullie hebben helemaal geen moeite voor mij gedaan. 23-24Jullie hebben wel schapen geofferd, maar niet aan mij. Jullie hebben wel dure kruiden gekocht, maar niet voor mij. Jullie hebben je beste dieren niet aan mij geofferd.

Trouwens, ik heb jullie helemaal niet gevraagd om offers te brengen of wierook te branden. Ik heb het jullie dus niet moeilijk gemaakt. Maar jullie hebben het mij wel moeilijk gemaakt. Want jullie hebben veel verkeerde dingen gedaan!’

De Heer zal zijn volk toch vergeven

25De Heer zegt: ‘Volk van Israël, ik zal jullie zonden vergeven en vergeten. Maar dat doe ik niet voor jullie. Nee, ik doe het alleen voor mijzelf.

26Als jullie vinden dat ik iets fout gedaan heb, bewijs dat dan maar! We zullen zien wie er gelijk heeft. 27Jullie voorvader Jakob had al gezondigd. En jullie leiders hebben zich steeds tegen mij verzet. 28Daarom is Israël verwoest. Daarom mogen de priesters niet langer in mijn tempel werken. En daarom lachen de vijanden jullie uit.’