Bijbel in Gewone Taal (BGT)
6

Israël denkt dat de Heer terugkomt

61De Israëlieten zeggen tegen elkaar: ‘Kom, laten we terugkeren naar de Heer. Hij heeft ons geslagen, hij heeft ons pijn gedaan. Maar hij zal onze wonden verzorgen en ons weer beter maken. 2Binnenkort geeft hij ons een nieuw leven. Dan zullen we veilig zijn bij hem.

3Laten we onderzoeken wat de Heer van ons wil, zo snel mogelijk. Want hij komt naar ons toe! Dat is zeker, net zo zeker als het ’s ochtends licht wordt. Als de Heer komt, is hij weer goed voor ons, zoals regen goed is voor droog land.’

God wil dat zijn volk hem liefheeft

4Maar de Heer zegt tegen de mensen van Israël en Juda: ‘Wat moet ik met jullie doen? Jullie liefde voor mij verdwijnt net zo snel als dauw in de ochtend. 5Daarom heb ik steeds mijn profeten naar jullie toe gestuurd. Zij waarschuwden jullie dat jullie zouden sterven.

Het is duidelijk wat ik van jullie wil. 6Ik wil geen offers, maar liefde. Ik wil dat jullie weten wie ik ben en wat ik van jullie vraag. Dat vind ik belangrijker dan offers.

Israël is geen heilig volk meer

7Volk van Israël, jullie hebben je niet gehouden aan mijn regels. Jullie zijn mij ontrouw geworden, net zoals de mensen in de stad Adam.

8Gilead is een stad vol misdadigers, je ziet er overal sporen van bloed. 9De priesters zijn rovers geworden. Ze beroven mensen langs de weg naar Sichem, en vermoorden hen. Het is verschrikkelijk!

10Volk van Israël, ik heb afschuwelijke dingen gezien in jullie land. Jullie zijn mij niet trouw gebleven. Jullie zijn niet meer mijn heilige volk.

11En volk van Juda, ook jullie zal ik straffen!

Gods volk kiest steeds voor het kwaad

Ik wil graag een nieuwe tijd laten komen voor mijn volk.

7

71Ik wil hen graag bevrijden van het kwaad. Maar steeds als ik dat wil gaan doen, zie ik weer hoe slecht ze zijn. Ze liegen en bedriegen. Ze stelen huizen leeg, ze beroven mensen op straat.

2Ze denken dat ik niet weet hoe slecht ze zijn. Maar overal waar ze zijn, daar zijn ook hun misdaden. Ik zie alles wat ze doen!’

Opstand tegen de koning

3De Heer zegt: ‘De dienaren in het paleis zijn verraders. Ze maken de koning vrolijk, maar intussen bedenken ze een plan om hem te doden. Ze maken de leiders aan het lachen, maar intussen liegen ze tegen hen. 4Ze zijn ontrouw aan de koning, omdat ze hem haten. Hun haat lijkt op een gloeiende oven. Een oven die blijft gloeien, zelfs als er geen hout meer op het vuur gegooid wordt.

5Op het jaarlijkse feest van de koning voeren de verraders hun plan uit. Dan zorgen ze ervoor dat alle leiders dronken worden. En de koning drinkt vrolijk mee! 6Intussen verbergen de verraders hun haat. Maar hun haat is als vuur in een oven, dat ’s nachts bijna dooft, maar in de ochtend weer fel begint te branden. 7Ja, na het feest begint hun haat te branden, en komt hun woede naar buiten. Dan vernietigen ze hun leiders, ze vermoorden hun koningen. En niemand van die leiders vraagt mij om hulp.’

Het volk vraagt de Heer niet om hulp

8De Heer zegt: ‘De Israëlieten hebben steun gezocht bij andere volken. Maar daar zijn ze alleen maar slechter van geworden. 9En zelf zien ze dat niet! Ze zien niet hoe zwak ze nu zijn. Ze zien niet dat die andere volken alles van hen afgepakt hebben.

10De Israëlieten zijn trots, ze denken dat ze alles mogen. Daardoor gaat het steeds slechter met hen. Maar toch komen ze niet terug bij mij, de Heer, hun God. Ze vragen mij niet om hulp. 11Ze gedragen zich als vogels die de weg kwijt zijn. De ene keer zoeken ze steun bij Egypte, de andere keer bij Assyrië. 12De volgende keer dat ze daar hulp zoeken, houd ik hen tegen! Dan neem ik hen gevangen, zoals vogels in een net. Dan zal ik hen straffen, zoals ik al tegen hen gezegd heb.’

Het loopt slecht af met het volk

13De Heer zegt: ‘Het zal slecht aflopen met de Israëlieten. Ze zullen vernietigd worden. Want ze hebben mij in de steek gelaten. Ze wilden niet naar mij luisteren. Toen ik hen wilde bevrijden, vertelden ze leugens over mij.

14De Israëlieten vragen mij om hulp. Ze liggen te huilen op hun bed. Maar ze bidden niet echt tot mij. Ze huilen alleen omdat het brood en de wijn op zijn. Ze doen alles om mijn aandacht te krijgen. Maar ze willen mij niet dienen! 15Terwijl ik hun zo veel geleerd heb! Ik heb hen sterk gemaakt. Door mij hebben ze hun vijanden verslagen. En toch bedenken ze steeds kwade plannen tegen mij.

16Soms lijkt het alsof ze naar mij terugkeren, maar dat is niet zo. Hun leiders blijven slechte dingen over mij zeggen, daarom zullen ze sterven in de oorlog. En in Egypte zal iedereen de Israëlieten bespotten.’

8

De Heer stuurt vijanden

81De Heer zegt: ‘Blaas op de trompet, waarschuw iedereen! Daar komen de vijanden!

De Israëlieten hebben zich niet gehouden aan mijn regels. Ze willen niet meer naar mij luisteren. 2Ze zeggen wel dat ik hun God ben, en dat zij mijn volk zijn. 3Maar ze weigeren om het goede te doen. Daarom stuur ik vijanden op hen af.’

Het is Israëls eigen schuld

4De Heer zegt: ‘De Israëlieten hebben een koning uitgekozen, en bestuurders. Maar zonder mijn toestemming! Ze hebben godenbeelden gemaakt van goud en zilver. Maar ik zal al hun goud en zilver vernietigen.

5In Samaria staat dat afschuwelijke stierenbeeld. Ik wil dat niet langer. Ik ben woedend op de Israëlieten die dat beeld vereren. Hoe lang nog blijven ze daarmee doorgaan? 6Het komt gewoon uit Israël, het is gemaakt door een kunstenaar. Het is helemaal geen god! Dat beeld in Samaria zal helemaal kapotgeslagen worden.

7De goden bij wie de Israëlieten hulp zoeken, kunnen niets. Ze zijn als slecht zaad, waaruit geen koren kan groeien. En als er toch koren komt, dan is het niet genoeg om er meel van te maken. En als er toch meel van gemaakt wordt, dan komen de vijanden dat allemaal stelen.

Omdat de Israëlieten bij zulke goden hulp zoeken, loopt het slecht met hen af.’

Israël betaalt voor vriendschap

8De Heer zegt: ‘Het is afgelopen met de Israëlieten. Niemand neemt hen nog serieus. 9Want ze willen vrienden zijn met Assyrië, en daar doen ze alles voor. Het volk van Israël lijkt wel een hoer die haar klanten opzoekt, en ze nog betaalt ook!

10En zelfs als de Israëlieten veel vrienden maken, dan hebben ze daar niets aan. Want ik zal de Israëlieten allemaal straffen, waar ze ook zijn! Ze zullen onderdrukt worden door de koning van Assyrië. Ze zullen het zwaar krijgen!’

De Israëlieten worden gestraft

11De Heer zegt: ‘De Israëlieten hebben veel altaren gebouwd. Maar dat zijn geen altaren om mij te eren, maar om mij te beledigen! 12Want mijn volk houdt zich niet aan mijn regels, hoe vaak ik die ook opschrijf. Ze doen alsof ze mijn regels niet kennen. 13Ze brengen mij offers, maar alleen omdat ze dan vlees kunnen eten. Zulke offers hoef ik niet!

Ik zal niet vergeten wat voor slechts de Israëlieten allemaal doen. Ik zal ze daarvoor straffen. Ik zal ze terugsturen naar Egypte!

14De Israëlieten hebben prachtige paleizen en sterke steden gebouwd. Maar intussen zijn ze mij vergeten. Daarom zal ik al hun paleizen en steden in brand steken. Er zal niets van overblijven.’